Christen-Democratisch Appel

Het CDA is een Nederlandse politieke partij die in 1980 is ontstaan uit een fusie van de drie partijen KVP, ARP en CHU. De afkorting CDA staat voor Christen-Democratisch Appèl. De partij is gebaseerd op christelijke en humanistische waarden en streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen en waarin solidariteit en verantwoordelijkheid belangrijke kernwaarden zijn.

Het CDA heeft een centrum-rechtse signatuur en is in het politieke spectrum vaak te vinden tussen de VVD en de ChristenUnie in. De partij heeft traditioneel veel aandacht voor sociaal-economische vraagstukken, zoals werkgelegenheid, inkomensverdeling en sociale zekerheid. Daarnaast hecht het CDA veel waarde aan het behoud van tradities, normen en waarden en het beschermen van de Nederlandse cultuur.

Het CDA heeft een lange geschiedenis van regeringsdeelname en heeft dan ook veel ministers en staatssecretarissen geleverd. Tussen 1982 en 2010 heeft de partij onafgebroken deel uitgemaakt van de Nederlandse regering. Momenteel heeft het CDA 15 zetels in de Tweede Kamer en 9 zetels in de Eerste Kamer.

In de afgelopen jaren heeft het CDA te maken gehad met verschillende interne problemen en heeft de partij meerdere malen haar koers moeten bijstellen. Zo heeft het CDA onder andere gediscussieerd over de positie van de partij ten opzichte van de EU, immigratie en integratie en de klimaatproblematiek. De partij zoekt naar een balans tussen haar christelijke identiteit en haar politieke koers en probeert zo haar achterban te binden en te verbreden.

Het CDA is een van de oudste politieke partijen van Nederland en heeft een rijke geschiedenis. In de jaren '70 en '80 was het CDA de grootste partij van Nederland en had het veel invloed op het beleid van de regering. De partij heeft in die tijd belangrijke hervormingen doorgevoerd, zoals de decentralisatie van de overheidstaken naar de gemeenten en de invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Het CDA heeft een brede achterban en probeert verschillende stromingen binnen de partij te verenigen. Hierdoor heeft de partij soms te maken met interne verdeeldheid. Zo zijn er bijvoorbeeld conservatieve en progressieve stromingen binnen het CDA die soms botsen over bepaalde onderwerpen.

Het CDA heeft in haar geschiedenis meerdere malen deelgenomen aan de regering en heeft daardoor veel invloed gehad op het Nederlandse beleid. In 2021 besloot het CDA echter om niet deel te nemen aan de formatiegesprekken voor een nieuw kabinet, omdat de partij kampt met interne problemen en er onenigheid is over de koers van de partij.

Het CDA heeft op dit moment 15 zetels in de Tweede Kamer en 9 zetels in de Eerste Kamer. De partij staat onder leiding van Wopke Hoekstra, die in 2020 het stokje overnam van Sybrand Buma. Het CDA richt zich op thema's als veiligheid, zorg, onderwijs, werk en inkomen, klimaat en duurzaamheid.

Leden (5)

Henri   Bontebal

Henri Bontebal

Maasdam
Derk  Boswijk

Derk Boswijk

Kockengen
Inge van Dijk

Inge van Dijk

Gemert
Harmen  Krul

Harmen Krul

Den Helder
Eline  Vedder-Monaster

Eline Vedder-Monaster

Ruinerworld

Zetelverloop

Totale deelnames: 6


Verkiezingsjaar Aantal stemmen Aantal behaalde zetels Coalitie/Oppositie
2006 2.608.573 41 / 150
2010 1.281.886 21 / 150
2012 801.620 13 / 150
2017 1.301.796 19 / 150
2021 990.601 15 / 150
2023 345.821 5 / 150

Giftenoverzicht

Aantal giften: 3


Donateur Gift Jaar
Keurvorst B.V. € 50.000 2023
H.O.C.R. Ruding € 10.000 2023
E. Venghaus € 10.000 2023