Kabinet RutteIV

Het kabinet-Rutte IV is sinds 10 januari 2022 het Nederlandse kabinet, als opvolger van het kabinet-Rutte III. Het wordt gevormd door de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 en de daaropvolgende kabinetsformatie. Mark Rutte is de minister-president. Het kabinet-Rutte IV is een meerderheidskabinet dat alleen in de Tweede Kamer kan rekenen op een geringe meerderheid.

Coalitieakkoord Het bevatte onder meer afspraken over een versnelling van de Nederlandse klimaatambities (55% CO2-reductie in 2030), aanpassing van kinderopvangbekostiging, voorbereidingen voor nieuwe kerncentrales en invoering van het rekeningrijden vanaf 2030, versnelde stikstofreductie (-50% in 2030), afschaffen van de verhuurderheffing, verdere regulering van de vrije huursector, versterking van de sociale advocatuur, gelijktrekken van de lerarensalarissen in het basisonderwijs met die van het middelbaar onderwijs, een terugkeer van de basisbeurs, verhoging in termijnen wettelijk minimumloon met 7,5% en meer geld voor defensie.

Het kabinet Rutte IV bestaat uit twintig ministers en negen staatssecretarissen. De VVD leverde acht ministers en drie staatssecretarissen, D66 zes ministers en drie staatssecretarissen, het CDA vier ministers en twee staatssecretarissen en de ChristenUnie twee ministers en een staatssecretaris. Het kabinet telt een recordaantal vrouwen. Voor het eerst zijn er evenveel vrouwen als mannen minister. Het percentage vrouwen in het gehele kabinet (ministers en staatssecretarissen) bedraagt 48%. Er zijn twee ministers en één staatssecretaris in het kabinet met een niet-westerse achtergrond.

Het kabinet RutteIV is sinds 2023-07-07 demissionair
De aanleiding hiervoor was de kabinetscrisis over asiel was een Nederlandse kabinetscrisis die op 7 juli 2023 leidde tot de val van het kabinet-Rutte IV. Binnen het kabinet, bestaande uit Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Democraten 66 (D66), Christen-Democratisch Appèl (CDA) en ChristenUnie, werd al maanden onderhandeld over maatregelen om de migratie te beperken, onder meer vanwege de asielcrisis die sinds twee jaar min of meer structureel aanhield. Met name de VVD en de ChristenUnie konden hun verschillen over het te voeren beleid inzake gezinshereniging niet overbruggen, waarna het kabinet ontslag aanbood.

Bewindslieden

Naam Partij Functie Onderdeel M/V Periode
Mark Rutte VVD Minister President man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Sigrid Kaag D66 Minister Financiën vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Wopke Hoekstra CDA Minister Buitenlandse Zaken man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Kajsa Ollongren D66 Minister Defensie vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Carola Schouten CU Minister Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Dilan Yesilgöz-Zegerius VVD Minister Justitie en Veiligheid vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Hanke Bruins Slot CDA Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Hugo de Jonge CDA Minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Liesje Schreinemacher VVD Minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Micky Adriaansens VVD Minister Economische Zaken en Klimaat vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Rob Jetten D66 Minister Klimaat en Energie man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Mark Harbers VVD Minister Infrastructuur en Waterstaat man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Mark Rutte VVD Minister Algemene Zaken man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Christianne van der Wal-Zeggelink VVD Minister Natuur en Stikstof vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Franc Weerwind D66 Minister Rechtsbescherming man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Robbert Dijkgraaf CDA Minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Ernst Kuipers D66 Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Dennis Wiersma VVD Minister Primair en Voortgezet Onderwijs man 2022-01-10 tot 2023-06-23
Conny Helder VVD Minister Langdurige Zorg en Sport vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Karien van Gennip CDA Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Alexandra van Huffelen D66 Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Christophe van der Maat VVD Staatssecretaris Defensie man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Hans Vijlbrief D66 Staatssecretaris Mijnbouw man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Marnix van Rij CDA Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Aukje de Vries VVD Staatssecretaris Toeslagen en Douane vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Vivianne Heijnen CDA Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Eric van der Burg VVD Staatssecretaris Justitie en Veiligheid man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Gunay Uslu D66 Staatssecretaris Cultuur en Media vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Maarten van Ooijen CU Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Sigrid Kaag D66 Vice-premier vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Carola Schouten CU Vice-premier vrouw 2022-01-10 tot 2023-07-07
Wopke Hoekstra CDA Vice-premier man 2022-01-10 tot 2023-07-07
Piet Adema CU Minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit man 2022-10-03 tot 2023-07-07
Hanke Bruins Slot CDA Minister Buitenlandse Zaken vrouw 2023-09-04 tot Heden
Marielle Paul VVD Minister Primair en Voortgezet Onderwijs vrouw 2023-09-01 tot Heden