Kabinet Rutte IV

Aantreden: 10 Januari 2022
Demissionair: 7 Juli 2023
Aftreden: 2 Juli 2024
Zetels: 77 / 150

Het kabinet-Rutte IV is sinds 10 januari 2022 het Nederlandse kabinet, als opvolger van het kabinet-Rutte III. Het wordt gevormd door de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 en de daaropvolgende kabinetsformatie. Mark Rutte is de minister-president. Het kabinet-Rutte IV is een meerderheidskabinet dat alleen in de Tweede Kamer kan rekenen op een geringe meerderheid.

Coalitieakkoord Het bevatte onder meer afspraken over een versnelling van de Nederlandse klimaatambities (55% CO2-reductie in 2030), aanpassing van kinderopvangbekostiging, voorbereidingen voor nieuwe kerncentrales en invoering van het rekeningrijden vanaf 2030, versnelde stikstofreductie (-50% in 2030), afschaffen van de verhuurderheffing, verdere regulering van de vrije huursector, versterking van de sociale advocatuur, gelijktrekken van de lerarensalarissen in het basisonderwijs met die van het middelbaar onderwijs, een terugkeer van de basisbeurs, verhoging in termijnen wettelijk minimumloon met 7,5% en meer geld voor defensie.

Het kabinet Rutte IV bestaat uit twintig ministers en negen staatssecretarissen. De VVD leverde acht ministers en drie staatssecretarissen, D66 zes ministers en drie staatssecretarissen, het CDA vier ministers en twee staatssecretarissen en de ChristenUnie twee ministers en een staatssecretaris. Het kabinet telt een recordaantal vrouwen. Voor het eerst zijn er evenveel vrouwen als mannen minister. Het percentage vrouwen in het gehele kabinet (ministers en staatssecretarissen) bedraagt 48%. Er zijn twee ministers en één staatssecretaris in het kabinet met een niet-westerse achtergrond.

Bewindslieden

Naam Partij Functie Onderdeel M/V Periode
Mark Rutte VVD Minister President man 2022-01-10 tot Heden
Carola Schouten CU Vice-premier vrouw 2022-01-10 tot Heden
Rob Jetten D66 Vice-premier man 2024-01-12 tot Heden
Alexandra van Huffelen D66 Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering vrouw 2022-01-10 tot Heden
Christophe van der Maat VVD Staatssecretaris Defensie man 2022-01-10 tot Heden
Hans Vijlbrief D66 Staatssecretaris Mijnbouw man 2022-01-10 tot Heden
Marnix van Rij CDA Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst man 2022-01-10 tot Heden
Aukje de Vries VVD Staatssecretaris Toeslagen en Douane vrouw 2022-01-10 tot Heden
Eric van der Burg VVD Staatssecretaris Justitie en Veiligheid man 2022-01-10 tot Heden
Maarten van Ooijen CU Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport man 2022-01-10 tot Heden
Kajsa Ollongren D66 Minister Defensie vrouw 2022-01-10 tot Heden
Carola Schouten CU Minister Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vrouw 2022-01-10 tot Heden
Dilan Yesilgöz-Zegerius VVD Minister Justitie en Veiligheid vrouw 2022-01-10 tot Heden
Hanke Bruins Slot CDA Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrouw 2022-01-10 tot Heden
Hugo de Jonge CDA Minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening man 2022-01-10 tot Heden
Micky Adriaansens VVD Minister Economische Zaken en Klimaat vrouw 2022-01-10 tot Heden
Rob Jetten D66 Minister Klimaat en Energie man 2022-01-10 tot Heden
Mark Harbers VVD Minister Infrastructuur en Waterstaat man 2022-01-10 tot Heden
Mark Rutte VVD Minister Algemene Zaken man 2022-01-10 tot Heden
Christianne van der Wal-Zeggelink VVD Minister Natuur en Stikstof vrouw 2022-01-10 tot Heden
Franc Weerwind D66 Minister Rechtsbescherming man 2022-01-10 tot Heden
Robbert Dijkgraaf D66 Minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap man 2022-01-10 tot Heden
Dennis Wiersma VVD Minister Primair en Voortgezet Onderwijs man 2022-01-10 tot Heden
Conny Helder VVD Minister Langdurige Zorg en Sport vrouw 2022-01-10 tot Heden
Karien van Gennip CDA Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrouw 2022-01-10 tot Heden
Piet Adema CU Minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit man 2022-10-03 tot Heden
Hanke Bruins Slot CDA Minister Buitenlandse Zaken vrouw 2023-09-04 tot Heden
Marielle Paul VVD Minister Primair en Voortgezet Onderwijs vrouw 2023-09-01 tot Heden
Steven van Weyenberg D66 Minister Financiën man 2024-01-12 tot Heden
Fleur Gräper van Koolwijk D66 Minister Cultuur en Media vrouw 2024-01-12 tot Heden
Geoffrey van Leeuwen VVD Minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking man 2024-01-12 tot Heden
Pia Dijkstra D66 Minister Medische Zorg vrouw 2024-02-02 tot Heden

Tussentijds opgestapte bewindslieden

Naam Partij Functie Onderdeel M/V Periode
Sigrid Kaag D66 Vice-premier vrouw 2022-01-10 tot 2024-01-08
Wopke Hoekstra CDA Vice-premier man 2022-01-10 tot 2023-09-01
Vivianne Heijnen CDA Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat vrouw 2022-01-10 tot 2024-05-28
Gunay Uslu D66 Staatssecretaris Cultuur en Media vrouw 2022-01-10 tot 2023-12-01
Sigrid Kaag D66 Minister Financiën vrouw 2022-01-10 tot 2024-01-08
Wopke Hoekstra CDA Minister Buitenlandse Zaken man 2022-01-10 tot 2023-09-01
Liesje Schreinemacher VVD Minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vrouw 2022-01-10 tot 2023-12-04
Ernst Kuipers D66 Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport man 2022-01-10 tot 2024-01-10