user avatar
Partij

Hugo
de Jonge

Lid Regering

Politieke ervaring

2022 t/m Heden
Minister- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

2017 t/m 2021
Minister- Volkgsgezondheid, Welzijn en Sport Rutte III

2017 t/m Heden
Vice-premier- Rutte III

2014 t/m 2017
Wethouder- Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin - Gemeente Rotterdam

2010 t/m 2014
Wethouder- Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin - Gemeente Rotterdam

2004 t/m 2006
Beleidsmedewerker- Beleidsmedewerker Onderwijs (CDA)Opleiding

1990 t/m 1995
Middelbare School CDG Willen van Oranje, Ouder-Beijerland
HAVO

n.b. t/m n.b.
Leraar Basisonderwijs Ichthus Hogeschool, Rotterdam
HBO

n.b. t/m n.b.
Schoolleider Primair Onderwijs Octaaf P.C. Academie voor Schoolmanagement, ZwolleWerkervaring

2008 t/m 2010
Lid MT Directie Voorgezet Onderwijs Ministerie van OCW
Den Haag

2009 t/m 2010
Programmamanager Kwaliteitsagenda Ministerie van OCW
Den Haag

2008 t/m 2009
Projectleider Taskforce Gratis Schoolboekn Ministerie van OCW
Den Haag

2007 t/m 2008
PA Minister Van Bijsterveldt Ministerie van OCW
Den Haag

2006 t/m 2007
PA Minister Van der Hoeven Ministerie van OCW
Den Haag

2000 t/m 2004
Adjunct Directeur Da Costa School

1999 t/m 2000
Leerkracht Christelijke Basisschool de Akkker

n.b. t/m n.b.
Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

n.b. t/m n.b.
Voorzitter Gemeenschappelijke regeling GGD Rijnmond

n.b. t/m n.b.
Lid VNG-Commissie Gezondheid en Welzijn

n.b. t/m n.b.
Lid Onderwijsraad

n.b. t/m n.b.
Lid Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik


Tweedemonitor