user avatar
Partij

Harry
van der Molen

Niet meer actief

Harry van der Molen is geboren op 22 April 1980 in Koortstertille (Nederland). Dat maakt hem 44 jaar oud. Momenteel woont Harry van der Molen in Leeuwarden

Waardering : 0 / 5

Politieke ervaring

2020 t/m 2021
Bestuursvoorzitter- Stichtingsbestuur CDA

2017 t/m Heden
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal- CDA

2014 t/m 2017
Wethouder- Gemeente Leeuwarden

2010 t/m 2010
Lid- Programmacommissie Tweede Kamer CDA

2006 t/m 2009
Jongeren Voorzitter- CDJA

2006 t/m 2014
Gemeenteraadslid- CDA LeeuwardenOpleiding

2004 t/m 2006
Communicatie Rijksuniversiteit Groningen, Groningen niet behaald/afgemaakt
Universitair

1999 t/m 2004
Werkervaring

2019 t/m Heden
Politike Kommisje Ried fan de Fryske Beweging
Leeuwarden

2020 t/m Heden
Lid Raad van Toezicht CNV Jongeren
Utrecht

2019 t/m Heden
Bestuurslid Stichting Machiavelli
Den Haag

2018 t/m Heden
Comité van Aanbeveling Breakfast to Share

2020 t/m Heden
Comité van Aanbeveling Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden
Leeuwarden

2020 t/m 2022
Lid Obadja Beraad

2007 t/m 2017
Algemeen bestuurslid Trouw
Amsterdam

2014 t/m 2017
Bestuurslid Vrije Universiteit
Amsterdam

2014 t/m 2017
Bestuurslid Stichting Iepenwacht Fryslân

2014 t/m 2017
Bestuurslid Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht

2014 t/m 2017
Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Verlichting Fryslân

2013 t/m 2014
Hoofd Marketing en Communicatie ROC Friese Poort
Leeuwarden

2008 t/m 2013
Directiebeleidsmedewerker OUDERS & COO
Leersum

2011 t/m 2013
Bestuurslid Stichting Present
Leeuwarden

2009 t/m 2012
Adviserend bestuurslid Stichting Christelijk-Sociaal Congres
Doorn

2000 t/m 2004
Vice voorzitter Hogeschoolraad NHL Hogeschool
Leeuwarden

Laatste 10 gestelde kamervragen