user avatar
Partij

Harry
van der Molen

Kamerlid

Kieslijstnummer #9

3955 stemmen

Politieke ervaring

2020 t/m 2021
Bestuursvoorzitter- Stichtingsbestuur CDA

2017 t/m Heden
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal- CDA

2014 t/m 2017
Wethouder- Gemeente Leeuwarden

2010 t/m 2010
Lid- Programmacommissie Tweede Kamer CDA

2006 t/m 2009
Jongeren Voorzitter- CDJA

2006 t/m 2014
Gemeenteraadslid- CDA LeeuwardenOpleiding

2004 t/m 2006
Communicatie Rijksuniversiteit Groningen, Groningen niet behaald/afgemaakt
Universitair

1999 t/m 2004
Communicatie NHL Hogeschool,
HBO

1996 t/m 1999
Bedrijfscommunicatie ROC Friese Poort,
mboWerkervaring

2019 t/m Heden
Politike Kommisje Ried fan de Fryske Beweging
Leeuwarden

2020 t/m Heden
Lid Raad van Toezicht CNV Jongeren
Utrecht

2019 t/m Heden
Bestuurslid Stichting Machiavelli
Den Haag

2018 t/m Heden
Comité van Aanbeveling Breakfast to Share

2020 t/m Heden
Comité van Aanbeveling Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden
Leeuwarden

2020 t/m 2022
Lid Obadja Beraad

2007 t/m 2017
Algemeen bestuurslid Trouw
Amsterdam

2014 t/m 2017
Bestuurslid Vrije Universiteit
Amsterdam

2014 t/m 2017
Bestuurslid Stichting Iepenwacht Fryslân

2014 t/m 2017
Bestuurslid Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht

2014 t/m 2017
Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Verlichting Fryslân

2013 t/m 2014
Hoofd Marketing en Communicatie ROC Friese Poort
Leeuwarden

2008 t/m 2013
Directiebeleidsmedewerker OUDERS & COO
Leersum

2011 t/m 2013
Bestuurslid Stichting Present
Leeuwarden

2009 t/m 2012
Adviserend bestuurslid Stichting Christelijk-Sociaal Congres
Doorn

2000 t/m 2004
Vice voorzitter Hogeschoolraad NHL Hogeschool
Leeuwarden


Tweedemonitor