user avatar
Partij

Yvonne
Bijenhof

Kamerlid

Yvonne Bijenhof is geboren op 2 Augustus 1966 in Vlissingen (Nederland). Dat maakt haar 57 jaar oud. Momenteel woont Yvonne Bijenhof in Almelo

Waardering : / 5

Politieke ervaring

Geen Politieke Ervaringen bekendOpleiding


Geen opleidingen bekend


Werkervaring


Geen Werkervaringen bekend

Laatste 10 gestelde kamervragen