Partij voor de Dieren

Op 28 oktober 2002 werd de Partij voor de Dieren (PvdD) opgericht. De PvdD wilde opkomen voor de belangen van de dieren, omdat die dat niet zelf kunnen doen. De partij pleit ervoor in de grondwet het recht op een respectvolle behandeling van dieren op te nemen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006, 2010 en 2012 behaalde de partij twee zetels. Nergens anders in de wereld is in een parlement een vergelijkbare partij verkozen die voor de dieren opkomt.

Contactgegevens
1001 JM Amsterdam
Postbus 17622
020 5203870
info@partijvoordedieren.nl
www.partijvoordedieren.nl
De geschiedenis van de Partij voor de Dieren (PvdD) begint in 2002, toen de partij werd opgericht door Marianne Thieme en anderen. Hun motivatie was het gebrek aan aandacht voor dierenwelzijn binnen de Nederlandse politiek. De PvdD werd gezien als een pionier in haar streven naar erkenning van dierenrechten op het politieke toneel.

In de beginjaren van de partij lag de focus voornamelijk op kwesties als het verbeteren van de omstandigheden in de bio-industrie en het terugdringen van dierenleed in de veehouderij. De PvdD maakte zich sterk voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten en pleitte voor betere bescherming van dieren in laboratoria en de entertainmentindustrie.

Door de jaren heen heeft de PvdD haar agenda uitgebreid naar bredere milieukwesties, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en duurzaamheid. De partij is betrokken geweest bij initiatieven en wetsvoorstellen om de impact van menselijke activiteiten op het milieu te verminderen en om een rechtvaardiger samenleving te bevorderen, waarin zowel mens als dier worden gerespecteerd.

De PvdD heeft haar politieke invloed geleidelijk zien groeien, met vertegenwoordiging in zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer, evenals in verschillende gemeenteraden en provinciale staten. Hoewel de partij soms is bekritiseerd vanwege haar standpunten, heeft ze zich stevig gevestigd als een serieuze politieke kracht in Nederland, met een blijvende toewijding aan haar idealen van dierenwelzijn, natuurbehoud en duurzaamheid.

Leden (3)

Ines  Kostic

Ines Kostic

Hilversum

Zetelverloop

Totale deelnames: 7


Verkiezingsjaar Aantal stemmen Aantal behaalde zetels Coalitie/Oppositie
2003 47.754 0 / 150
2006 179.989 2 / 150
2010 122.317 2 / 150
2012 182.162 2 / 150
2017 335.214 5 / 150
2021 399.750 6 / 150
2023 235.148 3 / 150

Giftenoverzicht

Aantal giften: 6


Donateur Gift Jaar
A A H Hazekamp € 11.092 2023
F.P. Wassenberg € 11.024 2023
E.M. van Esch € 11.023 2023
L. van Raan € 11.023 2023
K. de Wrede € 10.721 2023
J.F.W. van Lammeren € 10.024 2023