Bij1

BIJ1 is een Nederlandse politieke partij die werd opgericht in 2016. De partij heeft als doelstelling om sociale gelijkheid, rechtvaardigheid en diversiteit te bevorderen. BIJ1 streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen en rechten heeft, ongeacht achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, religie of handicap.

Sylvana Simons, een voormalig televisiepresentatrice, is een van de oprichters van BIJ1 en fungeert als het boegbeeld van de partij. Ze is ook een van de prominente leden en vertegenwoordigers van BIJ1 in de Nederlandse politiek. De partij heeft een sterke focus op de strijd tegen racisme, discriminatie en sociaal-economische ongelijkheid.

BIJ1 heeft een progressieve agenda en stelt verschillende maatregelen voor om haar doelen te bereiken. Enkele van de belangrijkste standpunten van de partij zijn onder andere:

Sociale gelijkheid: BIJ1 pleit voor gelijke kansen en rechten voor alle individuen in de samenleving, ongeacht hun achtergrond.

Bestrijding van racisme en discriminatie: De partij wil discriminatie en racisme in alle vormen bestrijden en een inclusieve samenleving bevorderen.

Sociale rechtvaardigheid: BIJ1 streeft naar een eerlijke verdeling van welvaart en kansen. Ze pleiten voor hogere minimumlonen, meer betaalbare huisvesting en toegankelijk onderwijs en gezondheidszorg.

Duurzaamheid: De partij hecht waarde aan duurzaamheid en wil een rechtvaardige transitie naar een groene economie bevorderen.

Feminisme en gendergelijkheid: BIJ1 zet zich in voor gendergelijkheid en de rechten van vrouwen, inclusief de erkenning van intersectionaliteit.

BIJ1 heeft deelgenomen aan verschillende verkiezingen, waaronder de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en 2021. In 2021 behaalde de partij één zetel in de Tweede Kamer, waarmee Sylvana Simons de eerste parlementariër werd die namens BIJ1 in het Nederlandse parlement zit.

Leden (1)

Zetelverloop

Totale deelnames: 1


Verkiezingsjaar Aantal stemmen Aantal behaalde zetels Coalitie/Oppositie
2021 87.238 1 / 150

Giftenoverzicht

Aantal giften: 1


Donateur Gift Jaar
BuroBraak € 11.600 2021

Andere Leden (0)

Geen actieve leden gevonden