Staatkundig Gereformeerde Partij

De SGP, voluit de Staatkundig Gereformeerde Partij, is een politieke partij in Nederland die zich baseert op de Bijbel als het woord van God en vanuit die overtuiging politiek bedrijft. De partij is opgericht op 24 april 1918 en is daarmee een van de oudste politieke partijen in Nederland. De SGP heeft altijd vastgehouden aan haar christelijke grondslag en haar standpunten zijn dan ook sterk beïnvloed door de christelijke waarden en normen.

Een belangrijk uitgangspunt van de SGP is dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat Hij soeverein is over alle gebieden van het leven. Dit betekent dat de SGP van mening is dat de overheid zich moet onderwerpen aan de wil van God zoals die in de Bijbel staat beschreven. De partij streeft daarom naar een overheid die zich baseert op de Bijbel en die handelt in overeenstemming met Gods wil.

Op het gebied van ethische kwesties, zoals abortus, euthanasie en het homohuwelijk, heeft de SGP conservatieve standpunten. De partij is van mening dat het leven heilig is en dat deze kwesties niet aan de individuele vrijheid van mensen overgelaten mogen worden. De overheid moet volgens de SGP hierin een rol spelen en deze zaken zoveel mogelijk ontmoedigen of verbieden.

De SGP is een kleine partij, maar heeft wel altijd een stabiele basis van kiezers gehad. De partij heeft momenteel twee zetels in de Tweede Kamer en drie zetels in de Eerste Kamer. De partij heeft ook vertegenwoordigers in diverse gemeenteraden en provinciale staten. De SGP heeft een sterke achterban in de Biblebelt, een gebied in Nederland waar veel strenggelovige christenen wonen.

Tot slot is het interessant om te vermelden dat de SGP lange tijd alleen openstond voor mannelijke leden, maar in 2006 besloot de partij ook vrouwelijke leden toe te laten. Vrouwelijke SGP-leden mogen echter nog steeds geen politieke functies bekleden binnen de partij.

Het hoogste aantal zetels dat de SGP ooit heeft behaald in de Tweede Kamer was 3 zetels. Dit gebeurde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1981 en 1986. Sindsdien heeft de partij meestal 1 of 2 zetels in de Tweede Kamer gehad.

In de Eerste Kamer heeft de SGP ook wel eens meer dan drie zetels gehad. Bijvoorbeeld in 1995 had de partij vier zetels en in 2007 had de SGP drie zetels in de Eerste Kamer.

Leden (3)

Diederik van Dijk

Diederik van Dijk

Benthuizen
André  Flach

André Flach

Hendrik-Ido-Ambacht
Chris  Stoffer

Chris Stoffer

Elspeet

Zetelverloop

Totale deelnames: 5


Verkiezingsjaar Aantal stemmen Aantal behaalde zetels Coalitie/Oppositie
2010 196.581 2 / 150
2012 196.780 3 / 150
2017 218.950 3 / 150
2021 215.249 3 / 150
2023 217.270 3 / 150

Giftenoverzicht

giftenoverzicht nog niet bekend