user avatar
Partij

Dirk
Uipko Stikker

Kamerlid

Dirk Uipko Stikker is geboren op 5 Februari 1897 in Winschoten(Nederland).
Dirk Stikker (1897-1979) was een invloedrijke Nederlandse zakenman, diplomaat en politicus. Hij speelde een belangrijke rol in de naoorlogse politiek en internationale betrekkingen van Nederland.

Stikker begon zijn carrière in het bedrijfsleven en werd uiteindelijk directeur van de multinational AKU (Algemene Kunstzijde Unie). Na de Tweede Wereldoorlog ging hij zich steeds meer bezighouden met de politiek.

In 1948 richtte Stikker de Partij van de Vrijheid (PvdV) op, die streefde naar individuele vrijheid, economische liberalisering en Europese samenwerking. Hij was een voorstander van een sterke trans-Atlantische relatie en nauwere banden met de Verenigde Staten.

Naast zijn politieke activiteiten werd Stikker benoemd tot secretaris-generaal van de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) in 1961 en bekleedde hij deze functie tot 1964. Als secretaris-generaal werkte hij aan het versterken van de alliantie en het bevorderen van defensiesamenwerking tussen de NAVO-lidstaten.

Dirk Stikker wordt over het algemeen erkend als een belangrijke figuur in de Nederlandse politiek en internationale diplomatie. Hij speelde een actieve rol in het bevorderen van Europese integratie en internationale samenwerking gedurende zijn carrière.