Tweedemonitor / Kamervraag / Het gebrek aan vegetarische en veganistische maaltijden in zorginstellingenHet gebrek aan vegetarische en veganistische maaltijden in zorginstellingen

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z10874

Vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het gebrek aan vegetarische en veganistische maaltijden in zorginstellingen (ingezonden 1 juni 2022).

Vraag 1

Kent u het bericht «Geen vegetarisch of veganistisch eten in het verpleeghuis? Ook daar is nu een meldpunt voor»? Bent u eveneens bekend met de petities van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) en de Vegetariërsbond, die samen veertienduizend keer ondertekend zijn?1

Vraag 2

Herkent u het signaal dat het moeilijk is om aan een gezonde vegetarische of veganistische maaltijd te komen in een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum?

Vraag 3

Wist u dat slechts 16 procent van de ziekenhuizen in 2020 überhaupt een gezond voedingsaanbod voor patiënten had? Wist u dat slechts 1 procent (één ziekenhuis) in 2020 een gezond voedingsaanbod voor bezoekers en medewerkers had?2

Vraag 4

Deelt u de mening dat er extra stappen moeten worden gezet om ervoor te zorgen dat 50 procent van de ziekenhuizen in 2025 en 100 procent van de ziekenhuizen in 2030 een gezond voedingsaanbod heeft, conform de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord? Zo ja, welke stappen gaat u zetten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid om daarbij specifiek aandacht te besteden aan een gezond voedingsaanbod voor vegetariërs en veganisten?

Vraag 6

Bent u bereid ook met andere zorginstellingen afspraken te maken over een gezond voedingsaanbod, met specifieke aandacht voor vegetarische en veganistische maaltijden? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Trouw, 31 mei 2022, «Geen vegetarisch of veganistisch eten in het verpleeghuis? Ook daar is nu een meldpunt voor» (Externe link: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/geen-vegetarisch-of-veganistisch-eten-in-het-verpleeghuis-ook-daar-is-nu-een-meldpunt-voor~b31f66fd/)

X Noot
2

Kamerstuk 32 793, nr. 557 (p. 39–40)

Indiener

Eva van Esch (PvdD)


Gericht

Maarten van Ooijen (CU)


Access ( 24270 )

Publicatiedatum
1 Juni 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl