Het artikel ‘Sabic overweegt sluiting naftakraker op Chemelot’

Vragen van de leden Erkens en Van Strien (beiden VVD) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Klimaat en Energie over het artikel «Sabic overweegt sluiting naftakraker op Chemelot» (ingezonden 24 januari 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Sabic overweegt sluiting naftakraker op Chemelot»?1

Vraag 2

Klopt het dat Sabic overweegt om de naftakrakers te sluiten? Wat zou dit betekenen voor de werknemers en voor de andere bedrijven op het chemiecomplex?

Vraag 3

Wat doet u om de mogelijke sluiting te voorkomen? Hoe kunt u eraan bijdragen dat Sabic juist Chemelot kiest als locatie om investeringen te doen om te verduurzamen?

Vraag 4

Wat betekent een mogelijke sluiting voor de verduurzamingsplannen van het complex Chemelot? Wat betekent dit voor de voorstellen in de Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)?

Vraag 5

Kunt u snel beginnen met het maken van de maatwerkafspraken voor verduurzaming van de industrie, specifiek bij Chemelot? Welke acties gaat u op korte termijn ondernemen?

Vraag 6

Wat is er nog meer nodig voor de verduurzaming van het cluster? Waar zitten de knelpunten en hoe kunnen deze worden opgelost?


X Noot
1

De Limburger, 21 januari 2022, «Sabic overweegt sluiting naftakraker op Chemelot». (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220120_96911488)

Indiener(s)
Tweedemonitor