Tweedemonitor / Kamervraag / Therapeutisch gebruik van psychedelica zoals psilocybine, mdma en ketamine



Therapeutisch gebruik van psychedelica zoals psilocybine, mdma en ketamine

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z00701

Vragen van leden Warmerdam, Paulusma en Sneller (allen D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over therapeutisch gebruik van psychedelica zoals psilocybine, mdma en ketamine (ingezonden 19 januari 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht van 16 januari jl. «Keta kan «revolutionair» middel zijn tegen depressie, maar er zijn ook zorgen»1 en het manifest «Therapeutisch gebruik van psychedelica – een pleidooi voor centrale aansturing»?2

Vraag 2

Herkent u dat er in Nederland 300.000 tot 450.000 patiënten zijn met een therapieresistente psychiatrische stoornis?

Vraag 3

Bent u het ermee eens dat onderzoek nodig is naar effectieve therapieën om deze doelgroep te helpen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe bent u van plan dit onderzoek te bevorderen?

Vraag 4

Bent u het ermee eens dat er hoopgevende resultaten zijn in het therapeutisch gebruik van psychedelica zoals psilocybine, mdma en ketamine? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen bent u voornemens te nemen of heeft u reeds ondernomen om deze resultaten vervolg te geven?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoe Nederland het voorbeeld kan volgen van de versnelde toelating door de Amerikaanse FDA (breakthrough therapy status) van psychedelica voor therapieresistente depressies, suïcidaliteit en posttraumatische stressstoornis (PTSS)? Tegen welke knelpunten loopt Nederland aan en welke stappen zijn nodig om deze knelpunten te overkomen?

Vraag 6

Herkent u het feit dat zonder centrale aansturing op implementatie en onderzoek naar therapeutisch gebruik van psychedelica er risico’s ontstaan, zoals zelfstandig experimenteren door patiënten of commerciële exploitatie waarbij het patiëntenbelang niet voorop staat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen neemt u om deze risico’s te mijden?

Vraag 7

Kunt u aangeven welke stappen u van plan bent om te nemen of reeds heeft genomen om centrale aansturing op implementatie en onderzoek naar therapeutisch gebruik van psychedelica te garanderen?

Vraag 8

Kunt u een overzicht geven van onderzoeken naar therapeutisch gebruik van psychedelica zoals psilocybine, mdma en ketamine die met (behulp van) rijksfinanciering plaatsvinden? Kunt u aangeven op welke manier u voortgang en implementatie van deze onderzoeken monitort?

Vraag 9

Hoe reflecteert u op de kans die Nederland kan pakken om voorloper te zijn in onderzoek naar en implementatie van therapeutisch gebruik van psychedelica in de geestelijke gezondheidszorg? Kunt u aangeven welke plannen u heeft om deze kans te pakken?


X Noot
1

Nieuwsuur, 16 januari 2022, «Keta kan «revolutionair» middel zijn tegen depressie, maar er zijn ook zorgen» https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2413346-keta-kan-revolutionair-middel-zijn-tegen-depressie-maar-er-zijn-ook-zorgen

X Noot
2

Therapeutisch gebruik van psychedelica – OPEN Foundation (open-foundation.org)

Indiener

Joost Sneller (D66)

Sjoerd Warmerdam (D66)

Wieke Paulusma (D66)


Gericht

Ernst Kuipers (D66)


Access ( 23526 )

Publicatiedatum
19 januari 2022




Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl