Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel 'Elke maand 1050 euro voor thuisloze jongeren: het werkt'Het artikel 'Elke maand 1050 euro voor thuisloze jongeren: het werkt'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z16445

Vragen van het lid Kat (D66) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel «Elke maand 1.050 euro voor thuisloze jongeren: het werkt» (ingezonden 27 september 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Elke maand 1.050 euro voor thuisloze jongeren: het werkt»?1

Vraag 2

Hoe kijkt u naar dit experiment en de resultaten hiervan?

Vraag 3

Heeft u een overzicht van alle recent afgeronde en lopende experimenten waarbij jongeren ofwel door een vorm van uitkering zonder voorwaarden of een soort basisbaan ondersteund worden?

Vraag 4

Zo niet, bent u bereid om een dergelijk overzicht op te stellen en met de Kamer te delen?

Vraag 5

Op welke wijze worden de resultaten van dergelijke experimenten betrokken bij de evaluatie van de Participatiewet?

Vraag 6

Wat vindt u van deze alternatieven voor de klassieke bijstand inclusief verplichtingen?

Vraag 7

Bent u bereid om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van dergelijke experimenten en pilots en daarbij ook te onderzoeken hoe het Rijk hierbij eventueel financieel kan bijdragen?

Vraag 8

Bent u van mening dat dergelijke experimenten waar succesvol zouden moeten kunnen worden opgeschaald, zoals bijvoorbeeld bij schuldenproblematiek, gebeurt via het SchuldenLab?

Vraag 9

Hoe wilt u invulling geven aan de urgentie om iets te doen aan de kwetsbare positie van jongeren zoals beschreven in de begroting van uw ministerie voor het jaar 2022?


X Noot
1

Sociaal.net, 20 september 2021, «Elke maand 1.050 euro voor thuisloze jongeren: het werkt», (Externe link: https://sociaal.net/achtergrond/thuisloze-jongeren-elke-maand-1050-euro-het-werkt/).

Indiener

Hulya Kat (D66)


Gericht

Dennis Wiersma (VVD)


Access ( 24277 )

Publicatiedatum
27 September 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl