Tweedemonitor / Kamervraag / De aanbestedingsprocedure van de 515 terreinwagens voor de luchtmobiele brigade bij Mercedes-Benz in het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW).De aanbestedingsprocedure van de 515 terreinwagens voor de luchtmobiele brigade bij Mercedes-Benz in het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW).

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z15117

Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de Minister van Defensie over de aanbestedingsprocedure van de 515 terreinwagens voor de luchtmobiele brigade bij Mercedes-Benz in het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) (ingezonden 8 september 2021).

Vraag 1

Herinnert u zich dat Mercedes-Benz samen met het bedrijf Defenture in de race was voor de aanbesteding van 515 nieuwe terreinwagens in het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)?1

Vraag 2

Kunt u beschrijven hoe het proces van het aanbestedingsproject is verlopen en daarbij ingaan op de rol die de toekomstige gebruikers hebben gespeeld?

Vraag 3

Waarom is de aanbesteding uiteindelijk naar Mercedes-Benz gegaan?

Vraag 4

Kunt u de selectieprocedure van DMO uiteenzetten waarmee wordt gecontroleerd of een bedrijf daadwerkelijk de gewenste aanbesteding kan uitvoeren en daarbij ingaan op het «uiterst zorgvuldige traject» dat Defensie heeft doorlopen bij deze specifieke aanbesteding van 515 terreinwagens?2

Vraag 5

Werkt Defensie, en DMO,bij aanbestedingsprocedures zoals bij de DVOW doorgaans samen met andere ministeries, zoals Economische Zaken en Klimaat of het Ministerie van Financiën? Zo ja, op welke manier? Was dat bij de aanbesteding van de 515 terreinwagens ook het geval?

Vraag 6

Kunt u verzekeren dat Mercedes-Benz de bestelde terreinwagens ook daadwerkelijk kan leveren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Wat is de reden dat de leveringsdatum voor de 515 terreinwagens is uitgesteld? Kunt u uitsluiten dat de datum niet nogmaals wordt verschoven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Hoe is de personele bezetting bij DMO? Bent u van mening dat er voldoende inhoudelijke kennis en ervaring bij DMO aanwezig is om aanbestedingsprocedures vlekkeloos te laten verlopen? Zo nee, waarom niet? Welke expertise zou het team nog verder versterken? Staan daar vacatures voor open?

Vraag 9

Kunt u deze vragen afzonderlijk en voor het eerstvolgende debat Materieel beantwoorden?

Indiener

Salima Belhaj (D66)


Gericht

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


Access ( 23877 )

Publicatiedatum
8 September 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl