Tweedemonitor / Kamervraag / De achterstanden bij de zedenrecherche en de gevolgen daarvan voor de slachtoffersDe achterstanden bij de zedenrecherche en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z14820

Vragen van het lid Van der Werf (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de achterstanden bij de zedenrecherche en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers (ingezonden 1 september 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten «In dit land kun je wegkomen met misbruik van kinderen»1 en «Behandeling van slachtoffers zedenzaken is een blamage»2?

Vraag 2

Kunt u verklaren dat ouders al 21 maanden wachten op de behandeling van een aangifte van kindermisbruik? Deelt u de mening dat die situatie zowel voor (de ouders van) het slachtoffer als om nieuwe slachtoffers te voorkomen onacceptabel is? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Klopt het dat de verdachte sinds het doen van de aangifte niet is verhoord? Zo ja, hoe strookt die situatie met uw uitspraak: «In geval van acute situaties -bijvoorbeeld bij kwetsbare slachtoffers – zal politie direct handelen naar bewind van zaken.»3?

Vraag 4

Kunt u toelichten op welke wijze de politie prioriteit aanbrengt binnen de aangiften van zedendelicten?

Vraag 5

Klopt het dat de eenheid Midden-Nederland de meeste zaken heeft die al langer dan zes maanden op afhandeling wachten (namelijk 233)? Wat is daar volgens u de verklaring voor?

Vraag 6

Kunt u een overzicht geven van de achterstanden bij de verschillende eenheden?

Vraag 7

Herkent u de uitdagingen in het werven van nieuwe zedenrechercheurs die in het tweede artikel omschreven worden? Welke maatregelen neemt u om de instroom van zedenrechercheurs te verhogen?

Vraag 8

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het commissiedebat Kindermisbruik en Seksueel Geweld van 16 september aanstaande?


Indiener

Hanneke van Werf (D66)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 22466 )

Publicatiedatum
1 September 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl