Tweedemonitor / Kamervraag / Het beleid ten aanzien van families van Afghaans-Nederlandse medewerkersHet beleid ten aanzien van families van Afghaans-Nederlandse medewerkers

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z14815

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het beleid ten aanzien van families van Afghaans-Nederlandse medewerkers (ingezonden 1 september 2021).

Vraag 1

Klopt het dat er binnen het kabinet een meningsverschil was over de toepassing van de IND-norm inzake het beschermen van familieleden? Zo ja, wat was de kern van de discussie?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat de IND-norm van het kerngezin in sommige gevallen te smal kan zijn vanwege het zogenaamde «afgeleid risico» voor ouders, broers of zussen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Voor hoeveel mensen heeft u het beginsel van het «afgeleid risico» in uw beslissing betrokken voor het lokale personeel van de Nederlandse ambassade in Kabul?

Vraag 4

Klopt het dat de criteria ruimhartiger zijn toegepast voor het ambassadepersoneel omdat zij eerder beoordeeld zijn, voorafgaand aan de val van Kabul?

Vraag 5

Indien sprake was van een beleidswijziging, waarom is deze niet aan de Kamer voorgelegd?

Vraag 6

Hoe voorkomt u dat sprake is van willekeur, waarbij voor de één wel en voor de ander geen ruimhartige criteria opgaan (lees: het afgeleid risico)?

Vraag 7

Kunt u garanderen dat het «afgeleid risico» te allen tijde en in alle gevallen gelijkelijk wordt gehanteerd?

Vraag 8

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het debat over Afghanistan op dinsdag 7 september?


X Noot
1

Afghaans-Nederlandse medewerkers bij defensie kregen familie niet naar Nederland. De Volkskrant – 31 augustus 2021.

Indiener

Jasper van Dijk (SP)


Gericht

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)

Ankie Broekers-Knol (VVD)


Access ( 22468 )

Publicatiedatum
1 September 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl