Tweedemonitor / Kamervraag / Berichtgeving in de media t.a.v. het tekort aan behandelaren waardoor er lange wachtlijsten zijn in de GGZ en instellingen zich genoodzaakt voelen tot een patiëntenstopBerichtgeving in de media t.a.v. het tekort aan behandelaren waardoor er lange wachtlijsten zijn in de GGZ en instellingen zich genoodzaakt voelen tot een patiëntenstop

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z14260

Vragen van het lid Van den Hil (VVD) aan de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over berichtgeving in de media t.a.v. het tekort aan behandelaren waardoor er lange wachtlijsten zijn in de GGZ en instellingen zich genoodzaakt voelen tot een patiëntenstop (ingezonden 13 augustus 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de diverse berichtgeving betreffende tekorten aan regiebehandelaren in de ggz en de daarmee samenhangende wachtlijsten en patiëntenstops?1 2 3 4

Vraag 2

Zijn volgens u wachtlijsten en patiëntenstops in de ggz ongewenst? Zo ja, wat is er in uw ogen nodig om dit te voorkomen?

Vraag 3

Bent u het ermee eens dat het opleiden van meer behandelaren een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van patiëntenstops en het verkorten van de wachtlijsten? Zo ja, bent u bereid om hier (in elk geval tijdelijk extra) middelen beschikbaar voor te stellen?

Vraag 4

Bent u bereid om (al dan niet tijdelijk) de subsidie tot opleiden te verstrekken ook op basis van aantallen inclusief onbeschikt opleiden?

Vraag 5

Bent u op de hoogte van het feit dat er op dit moment een stuwmeer aan masterpsychologen is die wachten op een opleidingsplaats tot GZ-psycholoog?

Vraag 6

Bent u bereid om samen met de opleidingsinstituten op korte termijn te kijken naar het opleiden van extra GZ-psychologen? Zou het daarbij ook mogelijk zijn om voor 2022 substitutie vanuit nu ongebruikte opleidingsplaatsen bij andere opleidingen (b.v. klinisch psychologen) plaats te laten vinden naar opleidingsplaatsen GZ-psychologen, daarbij gebruikmakend van de ervaring die tijdens de coronaperiode door de opleidingsinstituten gedaan is met digitaal opleiden (denk aan het voorbeeld van het opleiden van van GZ-psychologen op de BES-eilanden door RINO Zuid)?

Vraag 7

Bent u bereid om (vanuit de tussenrapportage pAVP) alvast te kijken naar de start van een opleiding die gebruik maakt van Eerder Verworven Competenties (EVC), zodat, gebruikmakend van de kennis en ervaring die er al is onder de mensen die opgeleid willen worden, versneld opgeleid kan worden tot GZ-psycholoog waarbij de instituten die nu al ruime ervaring hebben in opleiden een rol kunnen spelen (ervaring vanuit mijn vorige werkgevers in de zorg leert mij dat bij andere opleidingen dit zeer succesvol is gebleken!)?

Vraag 8

Bent u bereid om in het kader van de broodnodige preventie van psychische klachten ook te kijken naar verstrekking van subsidie voor het opleiden van orthopedagogen die hierin een grote rol kunnen spelen?


X Noot
1

NOS, 3 augustus 2021, «Tekort aan behandelaren veroorzaakt naast wachtlijsten ook patiëntenstop in ggz» (https://nos.nl/artikel/2392381-tekort-aan-behandelaren-veroorzaakt-naast-wachtlijsten-ook-patientenstop-in-ggz)

X Noot
2

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), 3 augustus 2021, «Tekort aan GZ-opleidingsplaatsen loopt verder op, situatie in verpleeghuizen is nijpend' (https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2021/tekort-aan-gz-opleidingsplaatsen-loopt-verder-op-situatie-in-verpleeghuizen-is-nijpend/)

X Noot
3

EenVandaag, 3 augustus 2021, «Meer groepstherapie en online sessies nodig om personeelstekort in GGZ op te lossen, zegt hoogleraar psychiatrie» (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/meer-groepstherapie-en-online-sessies-nodig-om-personeelstekort-in-ggz-op-te-lossen-zegt-hoogleraar-psychiatrie/)

X Noot
4

Skipr, 30 juli 2021, «Tekort gz-psychologen vergroot door minder opleidingsplaatsen» (https://www.skipr.nl/nieuws/tekort-gz-psychologen-vergroot-door-minder-opleidingsplaatsen/)

Indiener

Jacqueline van den Hil (VVD)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)

Paul Blokhuis (CU)


Access ( 23240 )

Publicatiedatum
13 Augustus 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl