De verslechterde situatie van vluchtelingen in Griekenland

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de verslechterde situatie van vluchtelingen in Griekenland (ingezonden 29 juli 2021).

Vraag 1

Wat is uw reactie op de twee uitspraken van de Raad van State van 28 juli 2021 over het terugsturen van vluchtelingen naar Griekenland?1 2

Vraag 2

Waarom heeft u het zo ver laten komen dat de Raad van State uw beleid moet corrigeren?

Vraag 3

Hoe kan het dat u de Kamer heeft voorgehouden dat de situatie in Griekenland verbetert, terwijl de Raad van State het tegenovergestelde concludeert?

Vraag 4

Wat onderneemt u in Europees verband om de situatie in Griekenland te verbeteren?

Vraag 5

Bent u bereid op korte termijn met uw ambtsgenoot in Griekenland in gesprek te gaan?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de opvang van vluchtelingen een gedeelde Europese verantwoordelijkheid is en dat alle lidstaten hun eerlijke deel daarvan moeten opvangen?


X Noot
1

Uitspraak 202005934/1/V3 – Raad van State

X Noot
2

Uitspraak 202006295/1/V3 – Raad van State

Indiener(s)Tweedemonitor