Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel’Het bericht ‘ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z13572

Vragen van het lid Heinen (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel» (ingezonden 12 juli 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel: «ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel»?1

Vraag 2

Deelt u de analyse dat het streven naar hogere inflatie tot gevolg heeft dat rentes langer negatief gehouden zullen worden en nog meer schuldpapier door de ECB opgekocht zal worden?

Vraag 3

Hoeveel schulden heeft de ECB de afgelopen 10 jaar inmiddels opgekocht? Kunt u een overzicht geven van de verschillende opkoopprogramma’s? En hoeveel bedraagt het totaal aan bedrijfsschulden in de eurozone?

Vraag 4

Acht u het proces van faillissementen en schuldsanering in Europa adequaat?

Vraag 5

Heeft het zeer ruime monetaire beleid volgens u tot nu toe substantieel bijgedragen aan hogere inflatie in de eurozone?

Vraag 6

Kunt u de economische gevolgen schetsen van het almaar opkopen van schuldpapier door de Europese Centrale Bank? Kunt u daarbij ingaan op de prikkels om te hervormen voor eurolanden en het risico van «zombificatie» van de economie?

Vraag 7

Bent u van mening dat het economisch beleid in de eurozone juist gericht moet zijn op het verlagen van schulden en het verhogen van de productiviteit, en daarmee economische groei en inflatie?

Vraag 8

Welke gevolgen van aanhoudende lage rentes en hogere inflatie voorziet u voor de Nederlandse economie? Kunt u daarbij ingaan op de gevolgen voor pensioenfondsen, woningmarkt en financiële markten, met name risicovolle beleggingen?


X Noot
1

FD, «ECB geeft zichzelf met hoger inflatiedoel ruimte voor lange periode met lage rentes», 8 juli 2021 (https://fd.nl/beurs/1391979/ecb-verhoogt-inflatiedoelstelling-naar-2-lig1caRcwC1C)


Indiener

Eelco Heinen (VVD)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)


Access ( 22979 )

Publicatiedatum
12 Juli 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl