Tweedemonitor / Kamervraag / Het verdwijnen van BVNHet verdwijnen van BVN

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z13571

Vragen van de leden Wuite en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Buitenlandse Zaken over het verdwijnen van BVN (ingezonden 12 juli 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de brief van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) van 29 juni jl. inzake onbereikbaarheid BVN per 1 juli 2021 voor Nederlanders buiten Nederland?1

Vraag 2

Bent u bekend met het feit dat met het wegvallen van BVN via de satelliet per 1 juli jl. veel Nederlanders geen toegang meer hebben tot kwalitatief en onafhankelijk nieuws, actualiteitenprogramma's, informatie over politieke partijen, Dodenherdenking, Prinsjesdag, Andere Tijden en andere Nederlandse programma’s?

Vraag 3

Bent u het ermee eens dat met het wegvallen van de BVN-satellietverbinding voor veel Nederlanders in veel delen in de wereld, het de facto onmogelijk voor hen geworden is om BVN-programmering te ontvangen nu in veel delen van de wereld toegang tot breedband internet überhaupt niet of onvoldoende bestaat en/of financieel niet haalbaar is voor de Nederlander ter plaatse?

Vraag 4

Bent u het ermee eens dat de BVN programmering volledig en daadwerkelijk bereikbaar moet blijven voor alle Nederlanders wereldwijd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze bent u bereid dit te herstellen?

Vraag 5

Bent u bereid opnieuw met de Vlaamse overheid in overleg te treden over een hernieuwde vorm van samenwerking in BVN? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Stichting Nederlanders Buiten Nederland, 29 juni 2021, «Onbereikbaarheid BVN per 1 juli voor Nederlanders buiten Nederland», https://www.nederlandersbuitennederland.nl/wp-content/uploads/2021/07/Brief-cie-BZ-OCW-inzake-BVN-SNBN-juni-2021.pdf

Indiener

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Jorien Wuite (D66)


Gericht

Arie Slob (CU)

Sigrid Kaag (D66)


Access ( 22981 )

Publicatiedatum
12 Juli 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl