Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Schaapsherders in de knel: er zijn er nog maar een paar over en subsidie komt niet bij hen terecht’Het bericht ‘Schaapsherders in de knel: er zijn er nog maar een paar over en subsidie komt niet bij hen terecht’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z09745

Vragen van de leden Boswijk en Werner (beiden CDA) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Schaapsherders in de knel: er zijn er nog maar een paar over en subsidie komt niet bij hen terecht» (ingezonden 3 juni 2021).

Vraag 1

Klopt het dat er nog maar vier zelfstandige herders in Nederland zijn die met hun honden hun schapen door het landschap leiden, waarvan drie in Gelderland?1

Vraag 2

Klopt het dat zelfstandige schaapsherder op de nationale lijst van immaterieel erfgoed staan?

Vraag 3

In hoeverre voelt u een verantwoordelijkheid, mede vanwege de nationale lijst van immaterieel erfgoed, om ervoor te zorgen dat de zelfstandige schaapsherder kan blijven bestaan?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat er wel geld beschikbaar is voor zelfstandige schaapsherder maar dat dit naar de terreinbeherende organisaties gaat en niet bij de schaapsherders terechtkomt?

Vraag 5

Klopt het dat er voor zelfstandige schaapsherders alleen provinciale subsidies beschikbaar zijn? Zo ja, in hoeverre vindt u dit passend gezien de nijpende situatie waarin zij zich bevinden?

Vraag 6

Welke oplossingen ziet u voor zich om het voortbestaan van zelfstandige schaapsherder veilig te stellen?


X Noot
1

de Gelderlander, 28 mei 2021, «Schaapsherders in de knel: er zijn er nog maar een paar over en subsidie komt niet bij hen terecht» (https://www.gelderlander.nl/winterswijk/schaapsherders-in-de-knel-er-zijn-er-nog-maar-een-paar-over-en-subsidie-komt-niet-bij-hen-terecht~a24aed66/)

Indiener

Derk Boswijk (D66)

Lucille Werner (CDA)


Gericht

Carola Schouten (CU)

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 22307 )

Publicatiedatum
3 Juni 2021
Gerelateerd

Het bericht ‘Schaapsherders in de knel: er zijn er nog maar een paar over en subsidie komt niet bij hen terecht’

De wijze waarop een vreedzame demonstratie op Schiphol werd beëindigd en het verschil met de boerendemonstraties

Kroondomein het Loo

Het artikel ‘Mbo’ers in de knel: ‘Ik ga waarschijnlijk niet over naar het volgende jaar’

Gedwongen verhuizingen in Leiden

Het bericht “Waarom durfal Alkmaar geen topsubsidie krijgt voor EK Wielrennen” en het bericht “toch nog ruim kwart miljoen subsidie voor EK wielrennen”

Een extra subsidie voor de extra bijstook van houtige biomassa

Het bericht 'Stichting tegen kindermishandeling gebruikte subsidie voor spirituele workshops'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl