Tweedemonitor / Kamervraag / Het aanbieden van een alternatief vaccin voor 60-plussers.Het aanbieden van een alternatief vaccin voor 60-plussers.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08991

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het aanbieden van een alternatief vaccin voor 60-plussers (ingezonden 26 mei 2021).

Vraag 1

Herinnert u zich uw toezegging tijdens het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op 12 mei 2021, dat u binnen twee weken de Kamer zou informeren over een mogelijk alternatief vaccin voor 60-plussers die nu alleen in aanmerking komen voor AstraZeneca, maar graag in aanmerking zouden willen komen voor een ander vaccin, zoals Pfizer of Moderna?

Vraag 2

Realiseert u zich dat die twee weken inmiddels voorbij zijn?

Vraag 3

Bent u thans bereid om 60-plussers die zich vrijwillig willen laten vaccineren maar geen AstraZeneca willen, een alternatief vaccin aan te bieden? Zo ja, welk vaccin en per wanneer? Zo neen, waarom niet?

Vraag 4

Wilt u deze vragen vandaag nog beantwoorden, mede gelet op uw belofte om binnen twee weken te antwoorden?


Gerelateerd

De bestelling van 300 miljoen vaccins bij AstraZeneca

De vaccinatiestrategie in Nederland

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het aanbieden van een alternatief vaccin voor 60-plussers.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De artikelen 'Leidse burgemeester wil geen 70-plussers als lid van stemlokalen' en '70-plussers geweerd uit stembureaus'

De Inclusieve Vaccin Alliantie

De voorraad van vaccins in Nederland

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl