Tweedemonitor / Kamervraag / Vaccinatiebeleid van Nederlanders in het buitenlandVaccinatiebeleid van Nederlanders in het buitenland

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08978

Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Buitenlandse Zaken over vaccinatiebeleid van Nederlanders in het buitenland (ingezonden 26 mei 2021).

Vraag 1

Kunnen Nederlanders die buiten de Europese Unie woonachtig zijn, en dus niet geregistreerd zijn in de Basisregistratie Personen (BRP), in Nederland worden gevaccineerd wanneer zij in hun woonland geen vaccinatie (kunnen) krijgen?1 Zo ja, kunt u een uitputtende lijst aan voorwaarden geven die hieraan verbonden zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2

Welke opties hebben Nederlanders die buiten de Europese Unie woonachtig zijn, aldaar niet een door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) goedgekeurd vaccin (kunnen) krijgen en niet in staat zijn om naar Nederland te komen voor hun vaccinatie?

Vraag 3

Klopt het dat andere Europese landen, zoals Frankrijk en Duitsland, hun burgers die woonachtig zijn buiten de Europese Unie wel de mogelijkheid geven om gevaccineerd te worden met een EMA-goedgekeurd vaccin? Zo ja, kunt u aangeven hoe zij dit organiseren en maakt Nederland hier ook gebruik van?

Vraag 4

Bent u bereid in Europees verband af te stemmen hoe EU-burgers die woonachtig zijn buiten de Europese Unie kunnen worden voorzien van EMA-goedgekeurde vaccinaties?

Vraag 5

Wat is het beleid voor mensen die langer dan één maand in Nederland zijn en dus recht hebben op een vaccinatie2, maar voor hun tweede prik Nederland alweer hebben (moeten) verlaten?

Vraag 6

Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?


X Noot
1

Deze vragen zijn een vervolg op de eerder gestelde vragen van het lid Paternotte (D66) over «een coronatoegangsbewijs voor Nederlanders die in het buitenland gevaccineerd worden» – documentnummer: 2021Z08086

X Noot
2

RIVM, 21 mei 2021, «Professionele standaard voor COVID-19-vaccinatie 2021 – Zie 2.3: Indicatie voor COVID-19-vaccinatie» (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie#2-3-indicatie-voor-covid-19-vaccinatie)

Indiener

Jan Paternotte (D66)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 22075 )

Publicatiedatum
26 Mei 2021
Gerelateerd

Vaccinatiebeleid van Nederlanders in het buitenland

Stemmen door Nederlanders in het buitenland

Het bericht ‘Nederlander in buitenland moet op pad voor extra check DigiD’

Het vaccinatiebeleid

Het bericht ‘Ook ING stopt met inning coronasteun uit VS’

Het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland.

Het uitzonderen van Nederlanders in het buitenland bij het kiezen van de Eerste Kamer

Het betrekken van Nederlanders in het buitenland bij de verbetering van het postennetwerk en consulaire dienstverlening

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl