Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat gemeenten mensen online in de gaten houdenHet bericht dat gemeenten mensen online in de gaten houden

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08830

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat gemeenten mensen online in de gaten houden (ingezonden 25 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bereid erop toe te zien dat mensen bij wie er rechtsbesluiten zijn genomen op basis van oneigenlijk verkregen informatie daarover actief geïnformeerd worden? Zo nee, waarom niet?1

Vraag 2

In hoeverre kunnen mensen die oneigenlijk online zijn gemonitord door hun gemeente hiertegen in bezwaar? Waar kunnen zij dit doen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat er niet alleen een probleem is met te weinig kennis van de online bevoegdheden bij gemeenten, maar dat de drang om eigen inwoners te monitoren en te profileren een dieper liggend probleem is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hierop ondernemen?

Vraag 4

Deelt u de mening dat de landelijke overheid qua monitoring en profilering van de eigen inwoners het slechte voorbeeld geeft en heeft gegeven aan gemeenten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

In hoeverre ziet u een verband tussen het verdwijnen van de oren en ogen in de wijk – te denken valt aan de wijkagent, buurtwerk, jongerenwerkers – en de neiging om inwoners steeds meer online te volgen en te profileren?

Indiener

Renske Leijten (SP)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 22030 )

Publicatiedatum
25 Mei 2021
Gerelateerd

Het bericht dat journalisten stiekem konden meekijken bij online tentamens.

Illegale aanbieders van online kansspelen die mogelijk in aanmerking willen komen voor een vergunning

Het bericht dat gemeenten mensen online in de gaten houden

LIMC, JISTARC en andere inlichtingenwerkzaamheden door de krijgsmacht

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het illegaal aanbieden van op Nederlanders gerichte online kansspelen

Het bericht 'Brussel wil camera’s op schepen om vissers in de gaten te houden'

Het bericht dat studenten hun diploma kwijtraken na haperend online tentamentoezicht

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl