Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat uitkeringen van psychiatrische patiënten zijn stopgezet na een gedwongen opname.Het bericht dat uitkeringen van psychiatrische patiënten zijn stopgezet na een gedwongen opname.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08677

Vragen van de leden De Kort en Van den Hil (beiden VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat uitkeringen van psychiatrische patiënten zijn stopgezet na een gedwongen opname (ingezonden 21 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Uitkering psychiatrische patiënten stopgezet na gedwongen opname»?1

Vraag 2

Bent u op de hoogte van het signaal dat in een aantal gevallen per direct uitkeringen van ggz-patiënten na een gedwongen opname volledig zijn stopgezet?

Vraag 3

In hoeveel gevallen is bij ggz-patiënten na een gedwongen opname de bijstandsuitkering per direct en volledig stopgezet?

Vraag 4

In welke periode en in welke gemeenten zijn bijstandsuitkeringen van ggz-patiënten na een gedwongen opname volledig stopgezet?

Vraag 5

Is in deze gevallen door de ggz-instelling aan de gemeente doorgegeven dat de betreffende persoon was opgenomen? Zo nee, in hoeveel gevallen niet?

Vraag 6

Hoe gaat u ervoor zorgen dat er snel een sluitend beeld is van de gevallen waarin ten onrechte de volledige bijstand van ggz-patiënten na een gedwongen opname volledig is stopgezet, zodat de omvang van dit probleem duidelijk wordt?


X Noot
1

Volkskrant, 20 mei 2021, «Uitkering psychiatrische patiënten stopgezet na een gedwongen opname» (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/uitkering-psychiatrische-patienten-stopgezet-na-gedwongen-opname~bfcb0524/)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl