Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt.Het bericht dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08335

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt (ingezonden 19 mei 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Rijksambtenaren weten weinig van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt: «De regio woont ver weg en bedelt altijd om geld»»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op de conclusies van het onderzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur?

Vraag 3

Wat is uw reactie op het in het artikel geschetste beeld dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de constatering dat rijksambtenaren ontwikkelingen van regio’s dichterbij Den Haag eerder serieus nemen dan ontwikkelingen van regio’s verder weg van Den Haag?

Vraag 5

Deelt u de mening dat rijksambtenaren voor heel Nederland werken en dus iedere regio serieus moeten nemen?

Vraag 6

Bent u bereid de rijksdienst hierop aan te spreken en zodra de coronamaatregelen het toelaten rijksambtenaren op werkbezoek te sturen naar Twente en de Achterhoek?

Vraag 7

Hoe gaat u opvolging geven aan de conclusies van het onderzoek om de samenwerking tussen rijk en regio’s te verbeteren en ontwikkelingen in regio’s zoals Twente en de Achterhoek serieus te nemen?


Gerelateerd

Het bericht dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De poging van Twente Airport om zonder vergunning zeer zware vliegtuigen te laten vertrekken

Het bericht ‘Vanaf 1 januari wordt op de Universiteit Twente alleen Engels gesproken’

De fusieperikelen tussen het streekziekenhuis SKB en het Slingeland ziekenhuis

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het artikel ‘Rijksambtenaren met AOW mogen niet langer doorwerken’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl