Tweedemonitor / Kamervraag / Een coronatoegangsbewijs voor Nederlanders die in het buitenland gevaccineerd wordenEen coronatoegangsbewijs voor Nederlanders die in het buitenland gevaccineerd worden

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08086

Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een coronatoegangsbewijs voor Nederlanders die in het buitenland gevaccineerd worden (ingezonden 17 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «New Yorkse burgemeester wil ook toeristen inenten, stad gaat volledig open»?1

Vraag 2

Hoeveel Nederlanders zijn er inmiddels in het buitenland, danwel in het Caribisch deel van het Koninkrijk, gevaccineerd met vaccins die goedgekeurd zijn door het Europees Medicijn Agentschap (EMA)?

Vraag 3

Zijn er mogelijkheden voor Nederlanders die in het buitenland zijn gevaccineerd met een door EMA goedgekeurd vaccin, en een burgerservicenummer hebben, om zich vrijwillig te laten registreren in het landelijk registratiesysteem het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS)? Zo ja, hoe kunnen zij dat doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Wordt bij het technisch gereedmaken van het Europees Digital Green Certificate (DGC) de mogelijkheid voorbereid dat Nederlanders die in het buitenland gevaccineerd zijn ook gebruik kunnen maken van het DGC?

Vraag 5

Bent u bereid om Nederlanders die in het buitenland gevaccineerd zijn met een door EMA goedgekeurd vaccin, dezelfde rechten te geven als mensen die in Nederland zijn gevaccineerd, wanneer gevaccineerden volgens de Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 ook toegang kunnen krijgen bij bepaalde locaties? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer is dit geregeld?

Vraag 6

Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk en zo spoedig als mogelijk beantwoorden?


X Noot
1

Nrc.nl, 7 mei 2021, «New Yorkse burgemeester wil ook toeristen inenten, stad gaat volledig open».


Indiener

Jan Paternotte (D66)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 21894 )

Publicatiedatum
17 Mei 2021
Gerelateerd

Een coronatoegangsbewijs voor Nederlanders die in het buitenland gevaccineerd worden

Vaccinatiebeleid van Nederlanders in het buitenland

Het bericht ‘Niet bewoners maar personeel van verpleeghuizen als eerste gevaccineerd’

Het bericht ‘Nederlander in buitenland moet op pad voor extra check DigiD’

Stemmen door Nederlanders in het buitenland

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Ook ING stopt met inning coronasteun uit VS’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl