Tweedemonitor / Kamervraag / De dreigende executie van een Egyptische monnikDe dreigende executie van een Egyptische monnik

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07893

Vragen van de leden Segers (ChristenUnie), Piri (PvdA), Van der Staaij (SGP) en Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de dreigende executie van een Egyptische monnik (ingezonden 12 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de actie van Amnesty International ten behoeve van de Egyptische monnik Wael Tawadros die in Egypte ter dood is veroordeeld?1

Vraag 2

Bent u het eens met het oordeel van Amnesty International dat er in de zaak-Wael Tawadros sprake is van een zeer oneerlijke rechtszaak?

Vraag 3

Kunt u op basis van eigen informatie of vanuit andere bronnen bevestigen dat er sprake is van een bekentenis verkregen op basis van marteling? Zo niet, wat is u in het algemeen bekend over marteling in Egypte?

Vraag 4

Bent u bereid de Egyptische autoriteiten aan te spreken over de zaak-Wael Tawadros en hen allereerst op te roepen het doodvonnis niet ten uitvoer te brengen?

Vraag 5

Klopt het dat er in 2020 een sterke stijging is geweest in het aantal executies in Egypte? Afgezien van het feit dat Nederland tegen de doodstraf is, bent u ervan overtuigd dat er in deze gevallen een eerlijke rechtsgang is geweest?

Vraag 6

Op welke manier protesteert Nederland tegen de oplegging van de doodstraf, de oneerlijke rechtsgang en andere mensenrechtenschendingen in Egypte? Bent u bereid om samen met uw Europese collega’s als EU Egypte tot de orde te roepen?

Vraag 7

Welke gevolgen zou de executie van Wael Tawadros volgens u moeten hebben voor de opstelling van Nederland en de EU ten opzichte van Egypte?


X Noot
1

Amnesty International, 27 april 2021, «Egypt: Tortured monk at imminent risk of execution: Wael Tawadros» (https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4033/2021/en/).


Gerelateerd

De vervolging van de Syrisch-Orthodoxe monnik Aho in Turkije

De dreigende executie van een Egyptische monnik

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Gitarist en oud-student UvA zucht in Egyptische cel'

De veroordeling van een monnik in Turkije voor het geven van brood aan Koerdische bezoekers, in aanvulling op vragen van het lid Kerseboom (FvD) over hetzelfde onderwerp

De verlening van vergunningen voor wapenexport naar landen die een VN-wapenembargo schenden

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl