Tweedemonitor / Kamervraag / Het toevoegen van illegale middelen aan traditionele medicijnenHet toevoegen van illegale middelen aan traditionele medicijnen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07876

Vragen van het lid Tjeerd de Groot (D66) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het toevoegen van illegale middelen aan traditionele medicijnen (ingezonden 12 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Illegaal pijnstillers toegevoegd aan kruidenpreparaat»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat Montalin (een kruidensupplement uit Indonesië) te koop is via Nederlandse webshops terwijl het product in meerdere landen verboden is?2

Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat Montalin in Indonesië wordt gezien als «Jamu» wat een verzamelwoord is voor traditionele Indonesische geneesmiddelen? Zo ja, kunt u tevens bevestigen dat het gebruik van (wilde) dieren, in het bijzonder zeepaardjes en zeekomkommers, in een gedeelte van Jamu populair is?

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat de verkoop van Montalin is gemeld aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) door bijwerkingencentrum Lareb, na onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)? Zo ja, welke stappen heeft de NVWA ondernomen na deze melding?

Vraag 5

Bent u bekend met het Traffic-rapport uit 2018 dat stelt dat een aanzienlijk gedeelte van inbeslagnames van illegale handel in de EU bestaat uit medicijnen waarbij bedreigde dieren en planten verwerkt worden ten behoeve van traditionele medicijnen? Zo ja, bent u bereid het gebruik van wilde dieren in Traditional Chinese Medicine (TCM) te adresseren bij internationale bijeenkomsten en tijdens vergaderingen van de Landbouw en Visserijraad?3

Vraag 6

Bent u bekend met het rapport over traditionele medicijnen van het RIVM uit 2014 waarin wordt gesteld dat veel rondom de handel in traditionele medicijnen onduidelijk is? Zo ja, deelt u de mening van RIVM dat «om de daadwerkelijke omvang van het gebruik van traditionele medicijnen beter te kunnen beoordelen, zou in een vervolgonderzoek gekeken kunnen worden naar de goederenstroom (legaal en illegaal) in Nederland van grondstoffen, halffabricaten en producten, in het bijzonder via de douane»?4

Vraag 7

Kunt u aangeven of dit vervolgonderzoek al wordt uitgevoerd? Zo nee, bent u bereid om opdracht te geven voor het uitvoeren van een dergelijk vervolgonderzoek? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

De Telegraaf, 7 mei 2021 «Illegaal pijnstillers toegevoegd aan kruidenpreparaat» (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1125254979/illegaal-pijnstillers-toegevoegd-aan-kruidenpreparaat).

X Noot
2

Governent of Canada, 7 februari 2014, «Foreign Product Alert: MONTALIN Jamu Pegal Linu Dan Asam Urat» (https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/37715a-eng.php).

X Noot
3

TRAFFIC, 2020, An overview of seizures of cities-listed wildlife in the European Union (https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/reports/EU-seizures-report-2018-FINAL (rev 09-04-20).pdf).

X Noot
4

RIVM, «Kruidenproducten uit de traditionele Chinese geneeskunde» (https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2014-0129.pdf).


Gerelateerd

Het toevoegen van illegale middelen aan traditionele medicijnen

De verspilling van medicijnen

Het bericht ‘Hoe China de WHO misbruikt voor zijn eigen agenda’

Het rapport ‘Overpriced: Drugs developed with Dutch Public Funding’

Natura 2000 en het toevoegen van habitats

Het bericht ‘Meer patiënten gaan eigen bijdrage medicijnen betalen’

Het bericht ‘Wachttijd nieuwe levensreddende medicijnen loopt op tot meer dan een jaar’

Het toezicht op het slachtproces ten tijde van COVID-19 en tijdens het Offerfeest

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl