Tweedemonitor / Kamervraag / De brandstofprijzen in NederlandDe brandstofprijzen in Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07754

Vragen van de leden Madlener en Edgar Mulder (beiden PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Financiën over de brandstofprijzen in Nederland (ingezonden 11 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Waarom de benzineprijs blijft stijgen: «Het wordt nog erger»»?1

Vraag 2

Realiseert u zich dat Nederlanders de hoogste prijs voor brandstof ter wereld betalen? Vindt u ook dat dit volledig onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Waarom moeten Nederlanders de hoogste brandstofprijs ter wereld betalen?

Vraag 4

Bent u het eens met de stelling dat deze hoge prijzen negatieve gevolgen kunnen hebben voor de koopkracht van Nederlanders?

Vraag 5

Kunt u deze absurd hoge bedragen nog met droge ogen uitleggen aan de pompstationhouder in de grensregio?

Vraag 6

Wat zijn de financiële consequenties voor kleine ondernemers in de grensstreek die inkomsten mislopen vanwege deze hoge brandstofprijzen?

Vraag 7

Zijn er mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan doordat veel mensen maximaal 240 liter brandstof (in jerrycans) over de grens vervoeren?

Vraag 8

Bent u bereid om eindelijk de veel te hoge belastingen op autobrandstoffen te verlagen voor de Nederlanders? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Edgar Mulder (PVV)

Barry Madlener (PVV)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 21808 )

Publicatiedatum
11 Mei 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl