Tweedemonitor / Kamervraag / De veteranenstatus van militairen die in verschillende hoedanigheid gediend hebben in de Nederlandse krijgsmachtDe veteranenstatus van militairen die in verschillende hoedanigheid gediend hebben in de Nederlandse krijgsmacht

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07394

Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de Minister van Defensie over de veteranenstatus van militairen die in verschillende hoedanigheid gediend hebben in de Nederlandse krijgsmacht (ingezonden 4 mei 2021).

Vraag 1

Kunt u uiteenzetten wat de redenen zijn dat militairen die gediend hebben in de Troepenmacht Suriname, de koude oorlog en overige humanitaire missies geen veteranenstatus kunnen verkrijgen?

Vraag 2

Deelt u de mening dat het gebrek aan een veteranenstatus voor vele oudgedienden een gevoel van miskenning geeft of kan geven?

Vraag 3

Kunt u aangeven of er, rekening houdend met de beperkingen in de veteranenwet, andere mogelijkheden zijn om de oudgedienden zoals genoemd in vraag 1 alsnog tegemoet te komen?

Vraag 4

Kunt u aangeven of er mogelijkheden zijn om via het decoratiestelsel te bekijken of het alsnog mogelijk is op korte termijn de oudgedienden te voorzien van een decoratie c.q. draaginsigne?

Vraag 5

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor de behandeling van de Veteranennota 2021?


Gerelateerd

De veteranenstatus van militairen die in verschillende hoedanigheid gediend hebben in de Nederlandse krijgsmacht

De wens om politieagenten een wettelijk vastgelegde veteranenstatus te laten krijgen

Het bericht ‘Geef burger ook veteranenstatus’

Nederlandse militairen in Afghanistan

Het bericht ‘Militairen zonder handschoenen in ijskoud Polen’

Het bericht dat Australische militairen 39 burgers en gevangenen executeerden in Afghanistan

Het bericht 'Jassenblunder gevolg van ‘inschattingsfout’'

De ‘losse eindjes ten aanzien van de compensatie van het AOW-gat van gewezen militairen’.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl