Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Onveilige sfeer op modeschool AMFI: "Een docent vergeleek mijn Arabische model met een seriemoordenaar"'Het bericht 'Onveilige sfeer op modeschool AMFI: "Een docent vergeleek mijn Arabische model met een seriemoordenaar"'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07244

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Onveilige sfeer op modeschool AMFI: «Een docent vergeleek mijn Arabische model met een seriemoordenaar»» (ingezonden 30 april 2021).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de vele, blijkbaar structurele misstanden op de modeschool AMFI?1

Vraag 2

Klopt het dat op korte termijn de heraccreditatie van deze opleiding plaats moet vinden? Zoja, wanneer gaat dit proces lopen? En in hoeverre is de NVAO2 in staat om aan de hand van dit soort bevindingen de opleiding niet goed te keuren? Op welke standaarden zouden ze zich dan moeten berusten?

Vraag 3

Ben u bereid de Onderwijsinspectie opdracht te geven het geheel grondig te onderzoeken indien de NVAO niet in staat is om te handelen op dit soort signalen en indien noodzakelijk stevig in te grijpen?


X Noot
1

AT5, 24 april 2020; Onveilige sfeer op modeschool amfi: een docent vergelijk mijn arabische model met een seriemoordenaar: https://www.at5.nl/artikelen/208618/onveilige-sfeer-op-modeschool-amfi-een-docent-vergeleek-mijn-arabische-model-met-een-seriemoordenaar

X Noot
2

NVAO: De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Indiener

René Peters (CDA)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 21663 )

Publicatiedatum
30 April 2021Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl