Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat mariniers met schamele uitrusting naar Irak vertrokken.Het bericht dat mariniers met schamele uitrusting naar Irak vertrokken.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07075

Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de Minister van Defensie over het bericht dat mariniers met schamele uitrusting naar Irak vertrokken (ingezonden 28 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Mariniers schamel uitgerust naar Irak; «Voor zware wapens geen plek in vliegtuig»»?1

Vraag 2

Kunt u zich vinden in de berichtgeving van dit artikel waaruit zou blijken dat de mariniers met ontoereikend materieel aan een missie zouden beginnen en de luchttransportcapaciteit van Defensie niet op orde zou zijn?

Vraag 3

Is het gebruikelijk voor een type missie als deze om MAG’s en de genoemde radio’s mee te brengen? Zo nee, waarom zijn er voor deze missie geen middelzware machinegeweren nodig?

Vraag 4

Waarom is er bij de mariniers de noodzaak om de punt 50 machinegewerenmee te nemen als Defensie stelt dat deze geen deel zijn van de standaarduitrusting en ze niet nodig zullen zijn?

Vraag 5

Klopt het dat er radio’s worden gebruikt van de Amerikanen terwijl Nederland deze radio’s zelf ook klaar heeft liggen in Nederland? Worden ze inderdaad geleend, of wordt hier voor betaald?

Vraag 6

Is er een ongemakkelijke afweging gemaakt tussen welk materieel er meegenomen kon worden op basis van de beperkte luchttransportcapaciteit die beschikbaar was?

Vraag 7

Waarom werd het pas zo laat bekend dat dit materieel niet met de Nederlandse vliegtuigen mee kon? Is hier een inschattingsfout gemaakt in de planning?

Vraag 8

Klopt het dat Defensie een ontoereikende luchttransportcapaciteit heeft? Zo ja, wordt hier in geïnvesteerd? Hoe lang duurt het onderhoud aan de huidige Hercules-klasse nog?


Indiener

Salima Belhaj (D66)


Gericht

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


Access ( 21626 )

Publicatiedatum
28 April 2021
Gerelateerd

Het bericht dat mariniers met schamele uitrusting naar Irak vertrokken.

De Iraakse weigering om IS-strijders uit Syrië te berechten

Het bericht dat twee derde van de mariniers uitstroomt als de verhuizing naar Vlissingen door gaat

Het bericht dat Defensie 1800 mariniers wil huisvesten in Apeldoorn

Een Nederlandse luchtaanval in Irak waarbij tientallen burgerslachtoffers zouden zijn gevallen

Het feit dat Nederlandse luchtvaartmaatschappijen tot 8 januari over Irak en Iran bleven vliegen en over de opvolging van aanbevelingen in het OVV-rapport over veilig vliegen over conflict gebieden

Het bericht ‘Nederland stuurt Yezidi’s terug naar de tentenkampen en dat is tegen de eigen regels zeggen advocaten’

De berichtgeving dat hulpgelden niet terechtkomen bij yezidi’s en christenen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl