Tweedemonitor / Kamervraag / Het vaccinatiebeleidHet vaccinatiebeleid

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z06900

Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vaccinatiebeleid (ingezonden 23 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met dit interview met twee artsen: «Pleidooi: beter niet iedereen vaccineren, het coronavirus verdwijnt namelijk toch niet» in het Brabants Dagblad van 26 maart jl.?1

Vraag 2

Bent u het eens met de bewering dat het virus misschien ook nog overgedragen kan worden na vaccinatie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u het eens met de bewering dat vaccins niet tegen alle varianten werkzaam zullen zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Is Zuid-Afrika gestopt met het toedienen van AstraZeneca-vaccins omdat dit vaccin niet werkzaam bleek te zijn tegen de Zuid-Afrikaanse variant? Wat betekent dit voor het gebruik van AstraZeneca in Nederland nu de Zuid-Afrikaanse variant ook hier aanwezig is? Zijn Nederlanders die zijn geïnjecteerd met AstraZeneca wel of niet tegen deze variant beschermd?

Vraag 5

Bent u het eens met de bewering dat zodra de hele bevolking wordt gevaccineerd, varianten die ongevoelig voor dit vaccin zijn dominant (en dus in feite uitgeselecteerd) zullen worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, betekent dit dan niet automatisch dat de huidige vaccins geen bescherming zullen bieden tegen varianten van het virus die in de toekomst dominant zullen worden? Zullen voor deze nieuwe varianten weer nieuwe vaccins moeten worden ontwikkeld?

Vraag 6

Bent u het eens met de bewering dat de lange termijn bijwerkingen van de vaccins nu nog onbekend zijn? Zo nee, wat zijn dan die bijwerkingen en hoe weet u dit?

Vraag 7

Bent u het eens met de bewering dat vaccins mogelijk het aanmaken van antistoffen door het lichaam voor toekomstige mutaties zou kunnen gaan bemoeilijken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, neemt u dan geen groot risico voor de volksgezondheid door de hele bevolking te laten vaccineren?

Vraag 8

Bent u het eens met de bewering van beide artsen dat het onverstandig is de gehele bevolking te vaccineren? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Brabants Dagblad, 26 maart 2021, «Pleidooi: beter niet iedereen vaccineren, het coronavirus verdwijnt namelijk toch niet» Pleidooi: beter niet iedereen vaccineren, het coronavirus verdwijnt namelijk toch niet | Brabant | bd.nl


Gerelateerd

Het vaccinatiebeleid

Vaccinatiebeleid van Nederlanders in het buitenland

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De bereikbaarheid van GGD-GHOR voor afspraken van vaccinaties

(deels) opgeven Nederlands veto met betrekking tot het buitenlandbeleid van de EU

vermelding van ‘Uitgeverij de Blauwe Tijger’ in het ‘Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53’ van de NCTV en de mogelijke schending van de grondwettelijke vrijheid van drukpers naar aanleiding van de gewelddadige aanhouding van onderzoeksjournalist Rypke Z

Het dragen van mondkapjes en de mondkapjesverplichting

Het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl