Tweedemonitor / Kamervraag / Fraude met coronaverklaringen



Fraude met coronaverklaringen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05946

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over fraude met coronaverklaringen (ingezonden 14 april 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Politici willen opheldering over aanpak vervalste coronaverklaringen»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat als er valse coronaverklaringen kunnen worden gekocht, dat dit uw beleid ten aanzien van het beperken van de verspreiding van corona ondergraaft? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat reeds vele maanden bekend is dat deze vorm van fraude bestaat? Zo ja, wat heeft u hier concreet tegen ondernomen en waar heeft dit toe geleid?

Vraag 4

Deelt u de mening dat als journalisten relatief eenvoudig in staat zijn valse coronaverklaringen te kopen, het ook mogelijk moet zijn om aan deze praktijk een einde te maken? Zo ja, waarom is dit dan nog niet gebeurd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Welke mogelijkheden bestaan er om websites of social media waar valse coronaverklaringen worden aangeboden offline te laten halen? Is dit gebeurd, of gaat dit gebeuren?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het dringend nodig is ervoor te zorgen dat er een vorm van certificering of keurmerk moet komen voor coronatestuitslagen? Zo ja, hoe gaat u hier voor zorgen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Shownieuws, 12 april 2021, «Politici willen opheldering over aanpak vervalste coronaverklaringen» (https://www.shownieuws.nl/crime/politici-willen-opheldering-over-aanpak-vervalste-coronaverklaringen).

Indiener

Attje Kuiken (PvdA)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 20350 )

Publicatiedatum
14 April 2021



Gerelateerd

Fraude met coronaverklaringen

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansp

Nieuwe fraude met UWV-uitkeringen

Het in het gevaar komen van de verkeersveiligheid nu een goede handhaving van de rij- en rusttijden niet meer kan worden gegarandeerd

Fraude met de dividendbelasting

De middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijden

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl