Tweedemonitor / Kamervraag / De pilot Testen voor ToegangDe pilot Testen voor Toegang

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05646

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de pilot Testen voor Toegang (ingezonden 9 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «700 miljoen euro voor toegangstesten? «De sociale nood is hoog, dat is ook wat waard»»?1

Vraag 2

Klopt het dat een bedrag van 700 miljoen, exclusief de prijs per test is uitgetrokken voor deze pilot? Kunt u dit toelichten?

Vraag 3

Klopt het dat Testen voor Toegang gebruikmaakt van particuliere teststraten van Lead Healthcare en dat de kosten per test 75 euro bedragen? Welke prijs wordt berekend aan de stichting Open Nederland?

Vraag 4

Hoe hoog zijn de totale testkosten? Wie gaat deze kosten dragen?

Vraag 5

Wie gaat verdienen aan deze plannen voor Testen voor Toegang? Hoeveel?

Vraag 6

Worden deze kosten doorberekend aan deelnemende organisaties/evenementen?

Vraag 7

Hoe betrouwbaar zijn de tests die gebruikt worden voor de pilot Testen voor toegang? Welk risico is er bij deze opzet en het gebruik van deze testen op een toename van het aantal besmettingen met COVID-19?

Vraag 8

Klopt het dat gebruik wordt gemaakt van sneltests van Abbott, die volgens onderzoek van het Leids Universiteiar Medisch Centrum 40 procent van de coronagevallen mist? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 9

Op basis van welke informatie is gesteld dat tussen het testen en het evenement een termijn van 40 uur mag zitten? Is het aanhouden van zo’n ruim tijdsframe verantwoord? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 10

Hoe komt het dat verschillende organisaties onvoldoende op de hoogte waren van hun betrokkenheid bij de pilot en verrast waren dat zij waren opgenomen in de lijst met evenementen?

Vraag 11

Wie is betrokken bij de stichting Open Nederland? Kan worden gegarandeerd dat deze stichting zorgvuldig omgaat met de (medische) gegevens van deelnemers? Hoe is dit gewaarborgd? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 12

Kunt u deze vragen voor aanvang van het eerstvolgende debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op donderdag 15 april beantwoorden?

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Hijink (SP), ingezonden 9 april 2021 (vraagnummer 2021Z05622)


X Noot
1

de Volkskrant, 7 april 2021, «700 miljoen euro voor toegangstesten? «De sociale nood is hoog, dat is ook wat waard»» (https://www.volkskrant.nl/a-b939b8d1e).

Indiener

Lilianne Ploumen (PvdA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 20261 )

Publicatiedatum
9 April 2021Gerelateerd

De pilot met rechtsbijstandverlening door Achmea

Het anticiperen op de testcapaciteit in Nederland en het plotseling stoppen met testen van reizigers uit oranje gebieden op Schiphol.

Het artikel 'Hoe 'testen, testen, testen' stukliep op een muur van eigenbelang'

Het bericht ‘VWS en GGD’en roepen op: ‘Testen: graag! Maar alleen bij klachten’

De pilot Testen voor Toegang

De pilot van Legal Guard en de overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand

De pilot van Legal Guard, de overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand en eerdere vragen hierover

Het bericht ‘Testen, testen, testen, maar hoe?’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl