Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Ophef over het gebruik van ‘foute’ Chinese zonnepanelen’Het bericht ‘Ophef over het gebruik van ‘foute’ Chinese zonnepanelen’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05619

Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Ophef over het gebruik van «foute» Chinese zonnepanelen» (ingezonden 9 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Ophef over gebruik van «foute» Chinese zonnepanelen»?1

Vraag 2

Wat is, in aanvulling op eerder ingediende vragen door het lid Van den Nieuwenhuijzen2, uw reactie op het bericht dat ook op de Nederlandse markt zonnepanelen zijn verkocht waarbij mogelijk Oeigoerse dwangarbeid is ingezet in de productieketen? Wat gaat u ondernemen om dit te voorkomen?

Vraag 3

Zijn er concrete aanwijzingen dat gebruik wordt gemaakt van dwangarbeid bij de winning of verwerking van polysillicium in Xinjiang?

Vraag 4

Voor welke andere producten wordt polysillicium ook gebruikt? Bij welke producten die Nederland importeert is er sprake van een hoge kans dat polysillicium afkomstig uit Xinjiang wordt gebruikt?

Vraag 5

Kunt u inzicht geven in de wereldmarkt voor polysillicium? In welke landen wordt deze grondstof gewonnen en verwerkt? Welk aandeel heeft China, en Xinjiang in het bijzonder, in de wereldwijde productie?

Vraag 6

Klopt het dat minstens 80% van de zonnepanelen in Nederland uit China komt en de overige 20% deels in China wordt gemaakt? Zo ja, deelt u de mening dat deze mate van concentratie van leveranciers ongewenst is en een vorm van enkelzijdige afhankelijkheid betreft waar het recente non-paper van Nederland en Spanje over strategische autonomie het over heeft?

Vraag 7

Welke mogelijkheden ziet u om de diversificatie van de wereldwijde productie van zonnepanelen te bevorderen? Welke rol kunnen de Nederlandse overheid en de Europese Commissie hierbij spelen? Welke specifieke beleidsinstrumenten kunnen hiervoor worden ingezet?

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen van het lid Van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks), ingezonden 22 maart 2021, vraagnummer 2021Z04805


X Noot
1

Financieel Dagblad, 8 april 2021

X Noot
2

Vraagnummer 2021Z04805


Gerelateerd

Het bericht dat een Chinese geneticus van het Erasmus MC werkt voor de Chinese politie

Het bezoek van dhr. Wang Yi, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, aan Nederland.

Het bericht dat tientallen Chinese onderzoekers in Delft banden hadden met het Chinese leger

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van Italië om zich aan te sluiten bij het Chinese Belt and Road investeringsprogramma

Het bericht ‘Nederlandse zonnepanelen komen van Chinese bedrijven die worden verdacht van dwangarbeid’

Hoe baggeraars zich verweren tegen Chinese concurrentie

Chinese surveillanceapparatuur

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl