Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Lagere straffen slijterij-moord’Het bericht ‘Lagere straffen slijterij-moord’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05377

2021Z05377

(ingezonden 6 april 2021)

Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Lagere straffen slijterij-moord’ 

  • Bent u bekend met het vonnis van het gerechtshof in deze zaak waarin staat dat niet hogere maar juist lagere straffen beter bij een moord passen? 1)
  • Bent u bekend met het vonnis van het gerechtshof in deze zaak waarin staat dat er lagere straffen zijn opgelegd omdat het OM en/of rechters hebben zitten slapen en daardoor de zogenaamde redelijke termijn hebben overschreden? 
  • Wat was de reden van overschrijding van de redelijke termijn in deze moordzaak?
  • Kunt u aangeven wat volgens zowel het OM als de Rechtspraak passende straffen zijn voor moord, het schieten met een vuurwapen en het medeplegen aan doodslag?
  • In hoeveel zaken is er vanaf 2010 tot op heden sprake geweest van strafvermindering voor de daders als gevolg van de overschrijding van de redelijke termijn, uitgesplitst per delict? In hoeveel zaken ging het om ernstige gewelds- of zedendelicten? Bent u bereid vanaf nu elk kwartaal dit overzicht met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?
  • In hoeveel procent van het totale aantal strafzaken wordt er strafkorting opgelegd als gevolg van overschrijding van de redelijke termijn?
  • Bent u ook van mening dat het een klap in het gezicht is van de slachtoffers en nabestaanden als moordenaars ‘beloond’ worden met een lagere straf omdat het OM en de rechters lui zijn en liggen te slapen? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid een einde te maken aan het belonen van moordenaars, verkrachters en andere gevaarlijke criminelen wegens traagheid bij het OM en de Rechtspraak? Zo nee, waarom niet? 

1) De Telegraaf31 maart 2021, 'Lagere straffen slijterij-moord'

Indiener

Gidi Markuszower (PVV)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


Access ( 19728 )

Publicatiedatum
6 April 2021Gerelateerd

Het bericht ‘Lagere straffen slijterij-moord’

Het artikel ‘Hogere straffen voor geweld, lagere straffen voor drugs’

Opgelegde straffen

Het bericht dat Brunei extreme straffen invoert, onder meer de doodstraf voor homoseksuele handelingen

Straffen die collectief worden opgelegd aan groepen voetbalsupporters na het gebruik van vuurwerk door één of enkelen

Het bericht 'Fikse straffen bij geweld tegen hulpverleners? Rechters blijken milder dan OM'

De inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen en de uitvoering van de Wet USB

Het bericht dat het Openbaar Ministerie de mogelijkheid zou willen om vaker met criminelen deals en afspraken te maken in grote strafzaken

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl