Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat het BPRC apen infecteert met het vogelgriepvirus.Het bericht dat het BPRC apen infecteert met het vogelgriepvirus.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05314

2021Z05314

(ingezonden 2 april 2021)

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat het BPRC apen infecteert met het vogelgriepvirus.

  • Wist u dat het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk twaalf apen heeft geïnfecteerd met het vogelgriepvirus H5N1? [1] [2]
  • Wist u dat de apen die met het virus werden geïnfecteerd in ademnood raakten, lusteloos werden, hun trek in voedsel verloren en leden aan desoriëntatie, sufheid en misselijkheid? [3]
  • Wist u dat drie apen vanwege het ernstige ziekteverloop afgemaakt moesten worden en een vierde de volgende ochtend dood in de kooi werd gevonden? 
  • Wat vindt u van dit onderzoeksproject waarbij expliciet wordt voorgesorteerd op een vogelgriepuitbraak van H5N1 in Nederland vanwege de risico’s van de grote Nederlandse pluimveesector, een beruchte brandhaard voor het vogelgriepvirus? [4]
  • Wat vindt u ervan dat de volgende dreigende gezondheidscrisis op deze manier wordt afgeschoven op proefdieren, zonder dat er zelfs maar gepoogd wordt om de oorzaken van de volgende dreigende zoönose te bestrijden door het astronomisch hoge aantal kippen in de pluimveehouderij terug te brengen?
  • Erkent u dat dergelijk onderzoek en de bijbehorende lijdensweg van de proefapen symptoombestrijding is?
  • Wat vindt u ervan dat de regering het economische belang van de pluimveesector blijft najagen, terwijl dit een rechtstreeks gevaar voor de volksgezondheid oplevert én terwijl uw beleid erop gericht moet zijn om het aantal proeven met apen te verminderen en de fokkolonie te verkleinen? Wat bent u van plan hieraan te gaan doen?
  • Welke impact heeft het vogelgrieponderzoek van het BPRC op uw ambitie om voor 2025 het aantal proeven met apen met 40 procent te verminderen? Kunt u aangeven hoe de voorgenomen afbouw van de fokkolonie van het BPRC verloopt?
  • Deelt u de mening dat het gebruik van apen voor experimenten ethisch niet te verantwoorden is en bent u bereid ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk wordt geïnvesteerd in en overgestapt op proefdiervrije onderzoeksmethoden die deze apenexperimenten kunnen vervangen?
  • Kunt deze vragen één voor één en binnen de officiële termijn beantwoorden?

[1] Website BPRC, 26 februari 2021, 'De eerste stappen in het vogelgrieponderzoek zijn gezet',https://bprc.nl/nl/blog/de-eerste-stappen-het-vogelgrieponderzoek-zijn-gezet

[2] Website Animal Rights, 'Stop het infecteren van apen met vogelgriep', https://www.animalrights.nl/stop-het-infecteren-van-apen-met-vogelgriep

[3] https://www.mdpi.com/1999-4915/13/2/345/htm

[4] Website BPRC, 26 februari 2021, 'De eerste stappen in het vogelgrieponderzoek zijn gezet',https://bprc.nl/nl/blog/de-eerste-stappen-het-vogelgrieponderzoek-zijn-gezet


Gerelateerd

Het bericht dat het BPRC apen infecteert met het vogelgriepvirus.

De handel in apen naar Europese proefdiercentra door een Nederlands bedrijf

Undercoverbeelden over apenexperimenten in het BPRC

De ontdekking dat het vogelgriepvirus H5N8 op mensen is overgesprongen en de rol van Nederland bij het vergroten van de wereldwijde risico’s op zoönose-uitbraken

Apen als proefdieren

Onderzoek met apen voor de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl