Tweedemonitor / Kamervraag / De enorme ambities van VermillionDe enorme ambities van Vermillion

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05197

Vragen van lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de enorme ambities van Vermillion (ingezonden 31 maart 2021).

Vraag 1

Klopt het bericht dat Vermillion een winningsplan heeft ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarmee het 11,5 miljard kuub extra gas uit de grond wil halen onder Burgum? Wat is uw reactie op dit enorme volume?1

Vraag 2

Bent u het met mij eens dat een dergelijk winningsplan niet past in een transitie naar duurzame energie? Welk gevolg zou dit hebben voor het behalen van het Klimaatakkoord? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Wanneer neemt u het besluit over dit winningsplan? Op basis waarvan neemt u dit besluit? Welke afwegingen neemt u daarin mee?

Vraag 4

Bent u het met de gemeentes eens, dat deze plannen leiden tot verdere bodemdaling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, komt er een fonds waaruit eventuele schade vergoed gaat worden?

Vraag 5

Is er een plan hoe omwonenden met schade door de bodemdaling gecompenseerd gaan worden? Zo ja, wilt u dat delen met de Kamer? Zo nee, wanneer komt dat plan?

Vraag 6

Deelt u de mening dat wanneer deze plannen doorgaan, het bewijsvermoeden op zijn minst ook hier moet gaan gelden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 7

Waarom zijn deze plannen tot nu toe niet openbaar geweest?

Vraag 8

Staat er in de plannen ook iets over fracking? Is u bekend of dit gaat plaatsvinden?


X Noot
1

Leeuwarder Courant, 29 maart 2021, «Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel schrikken: Vermilion mikt bij Burgum op «11 miljard kuub» extra gas». (https://www.lc.nl/friesland/tytsjerksteradiel/Vermilion-mikt-bij-Burgum-op-11-miljard-kuub-extra-gas-26737760.html)


Gerelateerd

De enorme ambities van Vermillion

Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren

Het bericht dat Shell een enorme plasticfabriek in de VS laat bouwen

De enorme toename van criminaliteit in Kampen door asielzoekers

De olieprijs die onder nul dollar zakt

Het bericht dat kleine gasvelden in Noord-Nederland versneld worden leeggehaald

Het bericht ‘Minister vertraagt woningbouw’

Het bericht dat de huidige Voorzitter van de Raad van de Europese Unie wordt gesponsord door de gaslobby

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl