Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Zorgmedewerkers ervaren vaccinatiedruk'Het bericht 'Zorgmedewerkers ervaren vaccinatiedruk'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05120

Vragen van de leden Palland en Van den Berg (beiden CDA) aan de Ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Zorgmedewerkers ervaren vaccinatiedruk» (ingezonden 30 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Zorgmedewerkers ervaren vaccinatiedruk»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op dit bericht en de signalen die onder andere vakbonden afgeven?

Vraag 3

Is er nader inzicht te geven in de omvang van deze signalen, zowel in de zorg als eventueel in andere sectoren over (ervaren) vaccinatiedruk richting personeel vanuit directie of op de werkvloer onder collega’s?

Vraag 4

Deelt u de mening dat er op geen enkele wijze sprake kan zijn van dwang of drang ter zake vaccinatie?

Vraag 5

Wat wordt er gedaan aan informatievoorziening en voorlichting richting (zorg)personeel ter zake vaccinatie (enerzijds inzake de werking van het vaccin en anderszijds inzake de eigen afweging van een werknemer)?

Vraag 6

Wordt er actie ondernomen om vaccinatiedwang of -drang op de werkvloer te voorkomen c.q. tegen te gaan? Zo ja, welke actie?

Vraag 7

Bent u bereid dit aan de orde te stellen in overleg met vakbonden en met name in overleg met werkgeversorganisaties?


X Noot
1

BNR, 26 maart 2021, «Zorgmedewerkers ervaren vaccinatiedruk» (https://www.bnr.nl/podcast/ochtendnieuws/10436267/26-maart-zorgmedewerkers-ervaren-vaccinatiedruk).


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl