Tweedemonitor / Kamervraag / De screening van justitiële zorginstellingenDe screening van justitiële zorginstellingen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05074

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de screening van justitiële zorginstellingen (ingezonden 29 maart 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de artikelen van FTM en De Gelderlander over het functioneren van het stelsel van zorgaanbestedingen?1 2

Vraag 2

Klopt het dat u de forensische zorginkoop geregeld heeft via Open House, en dat u hiervoor gekozen heeft om een zo groot mogelijke poule van mogelijke aanbieders te creëren?

Vraag 3

Klopt het dat er inmiddels 270 aanbieders van forensische zorg zijn? Bij hoeveel van die aanbieders koopt u op dit moment zorg in?

Vraag 4

Klopt het dat u zaken doet met zorgbedrijven die door gemeenten of zorgkantoren juist aan de kant zijn gezet wegens kwaliteits- of rechtmatigheidsproblemen? Zo ja, hoe kan dit?

Vraag 5

Wordt er informatie uitgewisseld tussen gemeenten, provincies en uw ministerie over ervaringen met zorgbedrijven? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Klopt het dat het kenmerk van Open House is dat de cliënt zelf de zorg kan kiezen, maar dat bij forensische zorg, de zorg bij een zorgbedrijf vaak door een rechter of reclassering wordt opgelegd? Hoe staat dit in verhouding tot elkaar?

Vraag 7

Is marktwerking in de forensische zorg volgens u wenselijk? Zo ja, waarom?

Vraag 8

Hoe staat het met de uitvoering van de aangenomen motie van de leden Van Nispen en Van Toorenburg waarin wordt opgedragen scenario’s uit te werken om de marktwerking in de forensische zorg terug te dringen?3


X Noot
1

Follow the Money, 29 maart 2021, «Afgewezen zorgaanbieders glippen weer binnen via de achterdeur», https://www.ftm.nl/artikelen/afgewezen-zorgaanbieder-binnen-via-achterdeur

X Noot
2

De Gelderlander, 28 maart 2021, «Zorgen over wildgroei aan zorgaanbieders, zoals in Arnhem: «gemeente heeft de toegangspoorten wijd open gezet»«, https://www.gelderlander.nl/arnhem/zorgen-over-wildgroei-aan-zorgaanbieders-zoals-in-arnhem-gemeente-heeft-de-toegangspoorten-wijd-open-gezet~abaa6d23/

X Noot
3

Kamerstuk 24 587, nr. 794


Indiener

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


Access ( 20092 )

Publicatiedatum
29 Maart 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl