Tweedemonitor / Kamervraag / Sneltesten middels de QuBASneltesten middels de QuBA

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05063

Vragen van het lid Van Haga (FvD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over sneltesten middels de QuBA (ingezonden 29 maart 2021).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de wijze van sneltesten middels de QuBA?1

Vraag 2

Bent u op de hoogte van het validatieproces van de QuBA?

Vraag 3

Kunt u aangeven waarom het validatieproces zo lang duurt en wat de obstakels zijn die nog moeten worden overwonnen?

Vraag 4

Kunt u aangeven welke instanties, behalve de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de bevoegdheid hebben om de QuBA te valideren?

Vraag 5

Is een eventuele validering vanuit een ander Europees land geldig in Nederland? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Is de standaard die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt voor sneltesten ook de minimale standaard voor sneltesten in Nederland?


X Noot
1

NH Nieuws, 17 februari 2021, «Uitvinder bouwt cabine voor coronatesten: «Even schreeuwen en je bent klaar»» (https://www.nhnieuws.nl/nieuws/281053/uitvinder-bouwt-cabine-voor-coronatesten-even-schreeuwen-en-je-bent-klaar).


Gerelateerd

Sneltesten middels de QuBA

Misstanden bij het Haga Lyceum

Het bericht 'Proef met sneltesten voor studenten in Groningen op Zernike'

Het opiniestuk 'Geef jongeren nu toegang tot de sneltesten'

Sneltestpilots in het PO en VO

Het bericht 'De tentamenzaal in ná de sneltest'

De mogelijkheid tot sneltesten op Schiphol

Het bericht ‘DSW wil fusie Reinier de Graaf en Haga terugdraaien’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl