Tweedemonitor / Kamervraag / Het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s voor criminele activiteitenHet inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s voor criminele activiteiten

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05017

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s voor criminele activiteiten (ingezonden 26 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het nieuwsbericht waaruit blijkt dat de politie er voorstander van is het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s strafbaar te stellen Wanneer heeft u die oproep vanuit de politie ontvangen? Heeft u daarop al inhoudelijk gereageerd? Zo nee, waarom niet?1

Vraag 2

Erkent u dat het een probleem is dat het nu legaal is dat verborgen ruimtes door garagehouders in auto’s worden gecreëerd, waar gretig gebruik van wordt gemaakt door criminelen die drugs, wapens of grote sommen geld verbergen? Deelt u deze analyse van het probleem en de omvang daarvan?

Vraag 3

Klopt het dat daar nu nauwelijks tegen op te treden is?

Vraag 4

Zijn garagehouders verplicht om een melding te maken wanneer zij een geheim vak inbouwen en vermoeden dat dit voor criminele doeleinden gebruikt zal worden? Zo ja, hoe wordt er op toegezien dat garagehouders dit ook echt doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Heeft de politie op dit moment voldoende capaciteit en bevoegdheden om criminelen op het spoor te komen via garagehouders en hoe verloopt de samenwerking tussen garagehouders en politie nu?

Vraag 6

Welke zinnige en rechtmatige reden kan het hebben dat er dit soort vernuftige verborgen ruimtes in auto’s worden gebouwd? Met andere woorden, welke belangen zouden er mee zijn gediend om dit in de toekomst legaal en rechtmatig te blijven doen? Is het zo dat dit voornamelijk of uitsluitend in opdracht van criminelen gebeurt?

Vraag 7

Wat is uw reactie op de oproep vanuit de politie om het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s strafbaar te stellen, omdat daarmee (vooral of uitsluitend) criminelen gefaciliteerd worden?

Vraag 8

Wat is uw reactie op de overige aanbevelingen, zoals het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende politieteams en het verbeteren van de internationale samenwerking?


X Noot
1

NPO Radio 1, 26 maart 2021, «Het Onderzoeksbureau #3 – Politie machteloos als garagebedrijven verborgen ruimtes inbouwen in auto's», https://www.nporadio1.nl/podcasts/het-onderzoeksbureau


Indiener

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 20057 )

Publicatiedatum
26 Maart 2021
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s voor criminele activiteiten

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Exportkredietverzekeringen voor omstreden gasproject in Mozambique

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl