Tweedemonitor / Kamervraag / Een nep-bijeenkomst die draagvlak moest suggererenEen nep-bijeenkomst die draagvlak moest suggereren

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04750

Vragen van het lid Martin Bosma (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een nep-bijeenkomst die draagvlak moest suggereren (ingezonden 19 maart 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Amsterdam manipuleerde bij participatie-bijeenkomst over draagvlak komst theater»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u deze manipulatie bezien in uw streven werk te maken van de integriteit van het decentraal bestuur?

Vraag 3

Dragen toneelstukjes, die worden opgevoerd om draagvlak te suggereren, bij aan het vertrouwen van burgers in de democratie?

Vraag 4

Op welke manier gaat u zich verstaan met de D66-bestuurder Ronald Maier? Dient deze regisseur van slechte toneelstukken af te treden? Of wilt u hem voordragen voor een Gouden Kalf?

Vraag 5

Valt deze poppenkast onder uw «right to challenge», waarover u in Kamerdebatten hoog opgaf en beloofde met een wet te komen, maar waarvan de Kamer nooit meer iets heeft vernomen?


X Noot
1

Telegraaf, 19 maart 2021


Gerelateerd

Een nep-bijeenkomst die draagvlak moest suggereren

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Studenten aan de TU Delft die zijn opgelicht door nep-verhuurders

Het (ontbreken van) draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

Het ontbreken van draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht 'Protestmars bij grens met Saint Martin'

Het niet bijhouden van documentatie met lobbygesprekken door voormalig secretaris-generaal van de Europese Commissie Martin Selmayr

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl