Tweedemonitor / Kamervraag / Het nog altijd veel te hoge aantal afgekeurde poststemmenHet nog altijd veel te hoge aantal afgekeurde poststemmen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04670

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het nog altijd veel te hoge aantal afgekeurde poststemmen (ingezonden 17 maart 2021).

Vraag 1

Deelt u de opvatting dat ruim 4 procent ongeldige stemmen bij het briefstemmen veel te hoog is, zoals in Doetinchem ook na de genomen maatregelen nog altijd het geval is?1

Vraag 2

Welke maatregelen bent u bereid te nemen om dit percentage alsnog flink te verlagen en veel meer poststemmen wél te laten meetellen?

Vraag 3

Bent u bereid deze vragen voor woensdag 17 maart 21:00u te beantwoorden?

Toelichting bij vraag 1:

Maandag vooropenen

Totalen voor herstelactie:

1.410 briefstemmen

82 x stempluspas ontbreekt

49 x briefstembiljet ontbreekt

% ongeldige briefstemmen vóór herstelactie: 9,29% op maandag

Na maatregel Minister Olongren de 82 briefstemenveloppen met stembiljet alsnog geopend,

Hiervan:

2 x voorkomen in ROS

15 x stempluspas ontbreekt ook in briefstemenvelop met stembiljet

65 x stempluspas komt tóch voor en stem is dus geldig

Totalen na herstelactie:

1.475 briefstemmen

15 x stempluspas ontbreekt

2 x voorkomen in ROS

49 x briefstembiljet ontbreekt

% ongeldige briefstemmen ná herstelactie: 4,47% op maandag

Dinsdag vooropenen:

Totalen (nieuwe werkwijze Minister Olongren toegepast):

2.170 briefstemmen

3 x voorkomen in ROS

38 x stempluspas ontbreekt

62 x briefstembiljet ontbreekt

% ongeldige briefstemmen: 4,75% op dinsdag


X Noot
1

Zie Toelichting bij vraag 1:


Indiener

Ronald van Raak (SP)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 19903 )

Publicatiedatum
17 Maart 2021
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De problemen met briefstemmen

Het bericht dat patiënten kankermedicijnen kregen uit een afgekeurde Chinese fabriek

Het nog altijd veel te hoge aantal afgekeurde poststemmen

Het bericht dat veel poststemmen ongeldig zijn

De aankoop van vijf miljoen afgekeurde mondkapjes

Het artikel ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl