Tweedemonitor / Kamervraag / De Stand van zakenbrief digitale ondersteuning pandemiebestrijdingDe Stand van zakenbrief digitale ondersteuning pandemiebestrijding

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04470

2021Z04470

(ingezonden 11 maart 2021)

Vragen van de leden Agema (PVV) en Verhoeven (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Stand van zakenbrief digitale ondersteuning pandemiebestrijding 

1. Herinnert u zich uw brief waarin schrijft dat de kwetsbaarheden in IT-systemen voor testen en traceren die blijken uit de risicoanalyse niet openbaar worden gemaakt? 1) Deze kwetsbaarheden zijn inmiddels toch opgelost en vormen daardoor toch geen bedreiging meer?

2. Bent u bereid de risico-analyses alsnog openbaar te maken zodat de Kamer op basis van zo volledig en transparant mogelijke informatie haar taak kan uitvoeren?

3. Maakt het oefenen met cyberscenario's deel uit van het aanpakken van de kwetsbaarheden en wordt dit structureel ingezet? Zo nee, waarom niet?

4. Wordt inmiddels wel ‘volcontinu’ en ‘volautomatisch’ gecontroleerd op misbruik van de GGD-systemen?

5. Wordt een scheiding gemaakt tussen persoonsgegevens en de andere gegevens of wordt dit nog steeds gecombineerd opgeslagen?

6. Ligt er bij alle GGD's een draaiboek klaar in het geval van een volgend datalek om onmiddellijk actie te ondernemen en het lek direct te dichten?

7. Hoe wordt beter gecommuniceerd dat burgers hun gegevens kunnen laten verwijderen uit de GGD IT-systemen? Er is teveel verwarring over de consequenties van de verwijdering ten aanzien van vaccinatie; kunt u ervoor zorgen dat verwijdering van testgegevens niet van invloed is op vaccinatie? 

8. Kunt u deze vragen voor 17 maart 2021 beantwoorden? 

1) Kamerstuk 27 529 nr. 258 (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/12/kamerbrief-over-stand-van-zakenbrief-digitale-ondersteuning-pandemiebestrijding)


Gerelateerd

De Stand van zakenbrief digitale ondersteuning pandemiebestrijding

Opstartproblemen bij gemeentes betreffende de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’

De berichten ‘Limburg genoemd als locatie voor megadistributiecentrum van Chinese webwinkelreus Alibaba’ en 'Rutte wil Alibaba binnenhalen, maar douane is e-commerce liever kwijt'

De berichten ‘Iedereen wil internet, niemand wil datacenters’ en 'Hoe Nederland zichzelf economisch in de voet schiet'.

Het niet gebruiken van de digitale meldplicht rondom voetbalwedstrijden

Het bericht dat er grote verschillen zijn in financiële steun die scholieren krijgen voor digitale middelen

De digitale toegankelijkheid van lesmateriaal voor kinderen met een leesbeperking

De mogelijke sluiting van het Bronovo ziekenhuis

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl