De sloop van een Palestijns dorp

2021Z04035

(ingezonden 2 maart 2021)

Vragen van de leden Karabulut (SP), Van den Hul (PvdA) en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de sloop van een Palestijns dorp

1

Kent u het bericht ‘Keer op keer wordt Humsah al-Fawqa gesloopt, terwijl EU-vertegenwoordigers toekijken’? 1)

2

Wat is uw reactie nu het in de noordelijke Jordaanvallei gelegen Palestijnse dorpje Humsah al-Fawqa voor de zoveelste keer is gesloopt door Israël, waardoor ruim zeventig mensen dakloos zijn geworden? Veroordeelt u dit illegale optreden van Israël?

3

Ziet u net als de indieners van deze vragen ook een patroon van continu voortgaande sloop van Palestijnse gebouwen in Palestina, waaronder alleen al vorig jaar vele honderden?

4

Hoe kijkt u erop terug dat u al jaren kritiek uit op de sloop van Palestijnse, niet zelden met EU-steun totstandgekomen, gebouwen en projecten, maar dat Israël hier desondanks mee doorgaat?

5

Zou u in EU-verband aan willen dringen op stevige maatregelen tegen Israël als de sloop van Palestijnse gebouwen voortgaat? Zo nee, waarom niet?

1) NRC.nl, 20 februari 2021, 'Keer op keer wordt Humsah al-Fawqa gesloopt, terwijl EU-vertegenwoordigers toekijken' (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/20/keer-op-keer-wordt-humsah-al-fawqa-gesloopt-terwijl-eu-vertegenwoordigers-toekijken-a4032608).