Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat er in Dronten vijf stembureaus minder komenHet bericht dat er in Dronten vijf stembureaus minder komen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04027

2021Z04027

(ingezonden 2 maart 2021)

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er in Dronten vijf stembureaus minder komen

1. Bent u op de hoogte van het feit dat er in de gemeente Dronten niet meer maar minder stemlocaties zullen zijn? (1)

2. Bent u het eens dat de aangenomen motie-Van Raak moet worden uitgevoerd die stelt dat er meer stembureaus moeten komen?

3. Bent u bereid om met de gemeente Dronten in contact te treden zodat er alsnog recht gedaan wordt aan de aangenomen motie, bijvoorbeeld doordat er stembureaus in de buitenlucht worden ingericht? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft u een overzicht voor welke gemeenten nog meer geldt dat zij niet meer maar minder stembureaus inrichten? Zo ja, kunt u dat de Kamer doen toekomen? Zo nee, kunt u daarvoor zorgen?

5. Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

(1) https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/gemeente/230587/niet-meer-stemmen-in-basisscholen-dronten-gaat-van-18-naar-13-s


Indiener

Ronald van Raak (SP)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 19662 )

Publicatiedatum
2 Maart 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl